Ze względu na stan zdrowia pana Wiktora strona nie jest aktualizowana, lecz mamy nadzieje ze już niedługo wróci do pełni zdrowia i będzie dalej prowadził stronę. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Prosimy tez o modlitwę za jego zdrowie. Pan Wiktor jest w trakcie rehabilitacji, powoli powraca do zdrowia.

Znalezione obrazy dla zapytania ks jerzy popieluszkoNarodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju”. Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie ugiął się przed przemocą, nienawiścią, demonstracją siły wojskowej. W lutym 1981 r. w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu celebrował mszę w intencji ojczyzny, w której uczestniczyło tysiące wiernych z całej Polski, śpiewających „Tak nam dopomóż Bóg”. Był szykanowany, zarzucano mu nadużywanie praktyk religijnych do wystąpień antypaństwowych, władze groziły mu aresztowaniem, z Komendy Głównej napływały skargi, jednak nie przestał służyć narodowi. Na Żoliborzu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywały się nabożeństwa za ojczyznę. Swój upór przypłacił aresztowaniem, siedział z kryminalistami w jednej celi. Potem musiał się zgłaszać na cotygodniowe przesłuchania, w prasie ukazał się obelżywy artykuł o księdzu Popiełuszce urządzającym w kościele „seanse nienawiści”. W 1984 r., po odprawieniu mszy w Bydgoszczy, ks. Jerzy Popiełuszko wyruszył w drogę powrotną do Warszawy. Nigdy tam nie dojechał. ” Dziękuje TVP INFO za tak piękny film

Jestem gotowy na wszystko – ks. Jerzy Popiełuszko

Continue reading

Pa4oznaj sposób, jak świat polityki, mediów, ekonomii Tobą manipuluje każdego dnia. Te 10 punktów pozwoli Ci trzeźwo spojrzeć na sytuację wokół i dostrzec destruktywnego matrixa…

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna, aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki.

„Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie”. (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).

2 – STWÓRZ PR

Continue reading

aaNA CZELE  CAŁEJ PLANETY… Antychrystowa cyfryzacja człowieka w Rosji – niszczenie narodu. 28 lipca 2017 roku premier Dmitrij Miedwiediew zatwierdził program „Gospodarka Cyfrowa Federacji Rosyjskiej”, którego obowiązywanie zakłada się do 2024 roku.Wydarzenie skomentowała analityk, szefowa Centrum Ekspertyz i Analiz „Veritas” Ludmiła Riabiczenko.– O wprowadzeniu w kraju tzw. „gospodarki cyfrowej” społeczeństwo Rosji dowiedziało się w czerwcu, przy czym niemal przypadkowo, po ogłoszeniu przez media rozpoczęcia tworzenia przez  urzędników jednolitej bazy danych dla wszystkich obywateli.Specjaliści z Centrum Ekspertyz i Analiz „Veritas” przeprowadzili wstępną ekspertyzę projektu i przedstawili opinii publicznej swoje zdanie o nim.

Dokument pod tytułem „Gospodarka cyfrowa w Federacji Rosyjskiej” (zwany dalej „Programem”) został przygotowany przez Rząd Federacji Rosyjskiej (Ministerstwo Łączności); autorzy strasznie się spieszyli, publicznej debaty na temat tej inicjatywy nie było.

Zaplanowano, że „cyfrowa gospodarka” będzie nową polityką państwową kraju do 2025 roku i zmieni jej życie w ośmiu obszarach: regulacje rządowe, informacyjna infrastruktura, badania i opracowania,               zasoby ludzkie (kadry) i edukacja, bezpieczeństwo informacyjne, zarządzanie państwowe, inteligentne miasto (ang. – Smart City), cyfrowa opieka zdrowia.

Jednocześnie przy tym nie było żadnej dyskusji na temat gospodarki, tylko szczegółowo opisywano zasa

Continue reading

Kapłani są dla nas wiernych przewodnikami po tym ziemskim życiu – powinni więc być dla nas podporą i przykładem godnego życia. Ksiądz Piotr Glas apeluje do kapłanów o to, aby pamietali dlaczego są kapłanami i komu ślubowali że te dusze które mają pod swoja opieką postarają się doprowadzić do Nieba.

Pan Jakub Śpiewak, do niedawna prowadzący fundację pod nazwą Kid Protect, co to teoretycznie miała zajmować się ochroną dzieci przed rozmaitymi niebezpieczeństwami, a zwłaszcza – walką z pedofilią – właśnie oświadczył, że “przeprasza” i “wycofuje się” z życia publicznego. Natychmiast rozległy się pochwalne cmokania, m.in. ze strony pana prof. Janusza Czapińskiego, który chwali pana Śpiewaka za “odwagę cywilną” i w ogóle. Przypomina to opisy z książki “Życie towarzyskie  i uczuciowe” Leopolda Tyrmanda, a w szczególności niezwykle aktualne i dzisiaj uwagi pana Edka: “Wszyscy uważają teraz, że błądzić to ludzkie, to piękne, to świadczy o tęsknotach i wysiłkach. Przecież muszą się jakoś bronić! A jak się bronią, to mają nowy temat i za to, że błądzili, a teraz przestali i o tym napisali, otrzymują nowe mieszkania, nowe podróże na festiwale filmowe za państwowe pieniądze, nowy przepis na robienie kogoś z nikogo”. Z “nikogo”? Oooo, co to, to nie! Gdyby pan Jakub Śpiewak był “nikim”, to – po pierwsze – czy pan prof. Czapliński by go dzisiaj obcmokiwał? O tym nie ma mowy choćby dlatego, że by o nim nie wiedział. Tymczasem pan Jakub Śpiewak bynajmniej nie jest “nikim”, tylko bratankiem pana prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Nie trzeba zatem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy Żydów nosi się na rękach, dopiero “robić” z niego “kogoś”, bo, że tak powiem, “zrobiony” został odpowiednio już od poczęcia. Continue reading

Szanowni czytelnicy i słuchacze Radia Pomost Arizona, ze względu na nagłą chorobę pana Wiktora,

przepraszamy że strona ani radio nie były aktualizowane, na szczęście pan Wiktor wraca do zdrowia.

Pana Wiktora czeka jeszcze długa rekonwalescencja,

ale na szczęście nie jest tak strasznie jak na początku wyglądało.

Czytelnicy i przyjaciele życzą panu Wiktorowi szybkiego powrotu do zdrowia

Do ważności sakramentu wymagana jest intencja czynienia tego, co czyni Kościół.

Sobór Trydencki (sess. VII, can. 11.)

„Gdyby kto powiedział, iż w szafarzach, kiedy sprawują sakramenty i udzielają ich, nie potrzeba intencji czynienia przynajmniej tego, co czyni Kościół – niech będzie wyklęty”.

Intencja czynienia tego, co czyni Kościół

Leon XIII w liście Apostolicae curae (O nieważności święceń anglikańskich) definiuje kiedy ma miejsce zewnętrzna intencja czynienia tego, co czyni Kościół.

Leon XIII, Apostolicae curae

„Z tym zatem najgłębszym brakiem formy [sakramentu anglikańskiego] związany jest brak intencji, której po równi koniecznie wymaga dla swego istnienia sakrament. Kościół nie rozstrzyga o zamiarze, czy też intencji jako o tym, czym ona jest od wewnątrz. Wszelako o tyle, o ile jest ona ujawniana na zewnątrz, rozstrzygać powinien. Otóż, gdy ktoś poważnie i zgodnie z rytem stosuje dla dokonania i udzielenia sakramentu właściwą materię i formę, to tym samym winien być uważany za tego, kto bez wątpienia zamierza czynić to, co czyni Kościół. Słusznie na tej właśnie zasadzie opiera się nauka, która utrzymuje, że prawdziwie sakramentem jest choćby i to, co jest udzielane posługą heretyka lub człowieka nie ochrzczonego, byleby tylko udzielane było wedle rytu katolickiego.

Przeciwnie: jeżeli zmieniono by ryt z jasnym zamysłem wprowadzenia innego, nie przyjętego przez Kościół, aby też odrzucić to, co czyni Kościół, a co – z ustanowienia Chrystusa – odnosi się do natury sakramentu, to jasnym jest, że nie tylko brak koniecznej dla sakramentu intencji, ale nawet żywi się intencję sakramentowi przeciwną i jemu się przeciwstawiającą„. 

„Cum hoc igitur intimo formae defectu coniunctus est defectus intentionis, quam aeque necessario postulat, ut sit, sacramentum. De mente vel intentione, utpote quae per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat: at quatenus extra proditur, iudicare de ea debet. Iamvero quum quis ad sacramentum conficiendum et conferendum materiam formamque debitam serio ac rite adhibuit, eo ipso censetur id nimirum facere intendisse quod facit Ecclesia. Quo sane principio innititur doctrina quae tenet esse vere sacramentum vel illud, quod ministerio hominis haeretici aut non baptizati, dummodo ritu catholico, conferatur.

Contra, si ritus immutetur, eo manifesto consilio ut alius inducatur ab Ecclesia non receptus, utque id repellatur quod facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet sacramenti, tunc palam est, non solum necessariam sacramento intentionem deesse, sed intentionem immo haberi sacramento adversam et repugnantem”.

Jak widzimy szafarz o tyle posiada wymaganą do ważności sakramentu intencję zewnętrzną, o ile sakrament szafowany jest w rycie zatwierdzonym przez Kościół katolicki. Jeśli zaś sakrament udzielany jest w rycie, który przez Kościół nigdy uznany nie był – wówczas szafarz pozbawiony jest intencji czynienia tego, co czyni Kościół i tym samym sakrament jest nieważny.

Potwierdzenie tego, iż zewnętrzna intencja czynienia tego co czyni Kościół związana jest z katolickim rytem, w którym sakrament ma być szafowany, odnajdujemy u katolickich teologów:

Ks. Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej, Tom IV, Krakow 1931, s. 91

„Intencja może być zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna jest to wola spełnienia ryt zewnętrzny Sakramentu w sposób jak go spełnia Kościół…”

Ks. Dr A. Borowski, Warunkowe szafarstwo sakramentalne, Londyn 1962, s. 11-12

„Zdaniem Catharina do ważnego szafarstwa sakramentalnego wystarcza, że minister pragnie wykonać całkowicie i serio obrzęd zewnętrzny, przepisany przez Kościół.

Intencja wspomniana nie dlatego nazywa się zewnętrzną, jakoby zgoła nie miała charakteru wewnętrznego (wszelka przecież intencja jest aktem woli), lecz z tego powodu, że jej przedmiot jest całkowicie zewnętrzny: mianowicie ryt, który ma być spełniony w sposób przez Kościół określony”.

Co również potwierdzają Sobory:

Sobór Laterański IV (1215), Denz. 430

„Sakrament chrztu, przez kogokolwiek według rytu udzielony zbawia”.

Sobór Florencki, Denz. 696

„Także laik lub niewiasta, a nawet poganin i heretyk może chrzcić, byle zachował ryt Kościoła i miał intencję czynić, co czyni Kościół”.

Ryt sakramentu

słowniku łacińsko-polskim (s. 523) odnajdujemy znaczenie łac. wyrazu ritus, użytego przez Leona XIII – forma kościelnych obrzędów lub czynności; święty zwyczaj, ceremonia (obrzęd) przy służbie bożej.

W innym zaś miejscu przytoczonego wcześniej listu Leona XIII możemy przeczytać:

„W rycie każdego sakramentu w sprawowaniu i udzielaniu zgodnie z prawem rozróżnia się pomiędzy częścią obrzędową (ceremonialem) a częścią istotną (essentialem), które przyjmuje się określać jako materię i formę„.

Ryt sprawowania sakramentu składa się zatem z 1. części obrzędowej, oraz 2. z części istotnej, tj. formy i materii.

Chrzest

Chrzest w Kościele katolickim może być udzielany w rycie uroczystym bądź prywatnym.

Ks. Grabowski – Prawo Kanoniczne według nowego kodeksu, Lwów 1927, s. 340

„Chrzest jest uroczysty, solemnis, kiedy się go udziela z zachowaniem wszystkich przepisanych obrzędów; udzielony bez ceremonii nazywa się prywatnym (c. 737)”.

Ks. Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej Tom IV, Krakow 1931, s. 122

„Chrzest uroczysty jest wtedy, gdy się go udziela ze wszystkimi ceremoniami, przez Kościół przepisanymi; chrzest prywatny jest wtedy, gdy się ogranicza do rytu stanowiącego istotę (materie i formę) Sakramentu„.

Ryt chrztu uroczystego zawiera w sobie zarówno część obrzędową (ceremonialem), oraz część istotną (essentialem) – formę i materię. Szafarzami zwyczajnymi chrztu uroczystego są biskupi i kapłani, nadzwyczajnymi diakoni.

Chrzest prywatny ograniczony jest jedynie do części istotnej, tj. formy i materii – bez części obrzędowej. Kanon 742 mówi nam jak ryt chrztu prywatnego dokładnie wygląda:

1917 Code of canon law commentary, By the Rev. P. Chas. Augustine O.S.B., D.D., s. 1363 pdf’a

„The rite to be observed in administering Baptism privately consists in pouring natural water (not blessed) over the head of the subject, simultaneously pronouncing the words: „I baptize thee in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost”. The intention must be to „do what the Church does, no matter what one may believe about the Church. A superstitious intent or purpose does not necessarily exclude the right intention. In the way described anyone may baptize, but only in case of necessity, or danger of death, as can. 759, § I explains. The phrase „danger of death” may be taken in a pretty wide sense, for several decisions of the Roman Court have approved the custom of baptizing privately if the missionary is absent for more than eight days, or if there is danger that a baby may be smothered because placed in the same bed with his parents”.

(być może znajdzie się dobra dusza, która znajdzie czas, aby przetłumaczyć powyższe na polski?)

Podsumowując

Z tego co do tej pory było powiedziane widzimy, iż jedynie te chrzty są ważne, które szafowane były z intencją czynienia tego, co czyni Kościół, tj.:

– szafowane zostały wg uroczystego rytu Kościoła katolickiego tj. wg Rytuału sprzed października 1958 roku (data wyrzucenia papieża Piusa XII z Rzymu) – z zachowaniem wszystkich obrzędów przepisanych przez Kościół, przy zachowaniu ważnej formy oraz materii;

– oraz chrzty udzielone zgodnie z rytem prywatnym – tj. takie, w których szafowany sakrament ograniczony został do części istotowej – formy oraz materii – bez części obrzędowej.

Widzimy zatem, iż chrzty udzielone w sekcie novus ordo (zwanej również „kościołem soborowym”) są NIEWAŻNE. Są nieważne bowiem sekta ta, podszywając się pod Kościół katolicki, zmieniła bezprawnie ryty (obrzędy) wszystkich sakramentów – tym samym unieważniając wymaganą przez Sobór Trydencki zewnętrzną intencję czynienia tego, co czyni Kościół, zgodnie ze słowami Leona XIII:

„Rzeczywiście jeśli ktoś sprawuje sakrament i wymaganą materię i formę poważnie i zgodnie z rytem zachowuje, o nim samym sądzi się, że bez wątpienia zamierza czynić to co czyni Kościół. Na której to zdrowej zasadzie opiera się nauka, która utrzymuje że jest prawdziwym sakrament [chrztu] czyli to, co posługą ludzką heretyków albo nie ochrzczonych, byleby tylko zgodnie z rytem katolickim było wykonane”.

Soborowy ryt chrztu dzieci został wprowadzony 1 czerwca 1970 roku (w Polsce w 1973 roku). Obrzęd Chrześcijańskiej Inicjacji Dorosłych (Rite of Christian Initiation for Adults – RCIA) wydano 6 stycznia 1972 roku.

Stąd ostatni już mój wniosek – większość z nas nie posiada ważnego chrztu i należy się ochrzcić.

PS. W tekście pominąłem całkowicie kwestię konieczności posiadania przez szafarza sakramentu intencji wewnętrznej. Nie zmienia ona bowiem istoty rzeczy.

Szymon Klucznik


Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina

„U. Czego potrzeba do dania Chrztu?

N. Potrzeba koniecznie trzech rzeczy; nauczcie się ich dobrze, bo ponieważ w razie potrzeby każdy chrzcić może, wypada więc aby każdy chrzcić umiał. Najprzód, potrzeba wody prawdziwej, naturalnej, którą się zlewa na osobę Chrzest przyjmującą; najstosowniej jest zlewać ją na głowę w kształt Krzyża. Po wtóre, potrzeba w tymże samym czasie, to jest w chwili zlewania wody, wymówić te słowa: Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Po trzecie, potrzeba mieć postanowienie prawdziwie ochrzcić, to jest, dać Sakrament Chrztu ustanowiony przez Chrystusa a dawany przez Kościół. Bo gdyby kto poważył się dopełniać obrzędu Chrztu Świętego przez żart, lub przez zniewagę, popełniłby grzech najcięższy, aleby tam Chrztu nie było; a osoba którą by tym sposobem zlano lub obmyto, nie byłaby ochrzczoną.

U. Jakie są skutki Chrztu?

N. Chrzest sprawia trzy skutki. Najprzód, zupełnie odnawia człowieka, dając mu łaskę Bożą, przez którą z syna szatana czyni go synem Bożym, a z grzesznika sprawiedliwym; i nie tylko Chrzest oczyszcza duszę ze wszelkiej zmazy grzechu, lecz nadto uwalnia ją zupełnie od kar piekielnych i czyśćcowych; tak dalece, iż ten, któryby zaraz po Chrzcie umarł, poszedłby prosto do Nieba, jak gdyby nie miał był nigdy żadnego grzechu. Po wtóre, Chrzest zostawia na duszy pewną cechę duchowną, której w żaden sposób pozbyć się nie można: a przeto i na tym, któryby poszedł do piekła, znać będzie zawsze, że Chrzest przyjął, i że należał do owczarni Chrystusa Pana: I dlatego to właśnie, że skutek Chrztu nie ginie nigdy, i że piętno Chrztu na duszy naszej na zawsze zostaje, Sakramentu tego powtarzać nie wolno; przeto raz tylko przyjąć go można. A więc jeśli nie ma pewności, że osoba, którą chrzcić mamy, nie była jeszcze ochrzczona, natenczas daje się jej Chrzest warunkowy, który się wyraża w tych słowach: Jeśliś nie ochrzczony, ja ciebie chrzczę, itd. Po trzecie, przez Chrzest człowiek wchodzi na łono Kościoła, i staje się uczestnikiem wszystkich dóbr jego, jako syn Kościoła, a nadto wyznaje, iż jest Chrześcijaninem, i że chce być posłusznym temu, który w zastępstwie Chrystusa Pana rządzi Kościołem Jego.

Ks. Romuald Jałbrzykowski arcybiskup, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej, Wilno 1938

„Każdy człowiek obdarzony rozumem może ważnie udzielać chrztu św. Jest to dogmat wiary, jak to widać z orzeczenia Kościoła na Koncylium Laterańskim IV: „Sakrament chrztu przez kogokolwiek udzielony pomaga do zbawienia”. To samo stwierdzają pisarze i doktorowie Kościoła jak św. Hieronim: „w razie potrzeby i laikom (nie kapłanom) wolno chrzcić”.

Św. Augustyn dowodzi, że chrzest udzielony przez każdego laika w razie potrzeby jest dozwolony, a zawsze ważny. To samo stwierdzają orzeczenia papieży: Stefana I z r. 255 co do chrztu udzielanego przez heretyków, Mikołaja I z r. 866 co do chrztu udzielanego przez niewiernych i papieża Eugeniusza IV z r. 1439 co do chrztu udzielanego przez niewiasty”.

Gousset. Teologia moralna. Tom III. Warszawa 1858.

„W przypadku konieczności, to jest w niebezpieczeństwie śmierci rzeczywiście lub prawdopodobnie bliskiej i gdy księdza mieć nie można, każda osoba może prawomocnie chrztu dopełnić:

,,W razie koniecznym, mówi Eugeniusz IV, nie tylko kapłan, albo diakon, lecz także świecki człowiek, kobieta, a nawet poganin, i heretyk, może ochrzcić, byle tylko zachował formę przepisaną i miał zamiar uczynić to, co kościół czyni”.

Wszakże, gdy się wydarzy potrzeba chrztu i można czynić wybór miedzy osobami do spełnienia tego św. aktu, należy się trzymać w takim razie tej zasady, to jest, że powinno się dawać pierwszeństwo proboszczowi lub wikaremu miejscowej parafii przed innym jakim księdzem, a temu znowu przed diakonem, diakonowi przed subdiakonem, subdiakonowi przed klerykiem, klerykowi przed świecką osobą, katolikowi przed heretykiem, chrześcijanowi przed niewiernym, mężczyźnie przed kobietą, chyba że wzgląd na wstydliwość dawałby jej pierwszeństwo, albo że ona lepiejby znała, co jest do chrztu potrzebne, niż obecny mężczyzna. Sądzimy wszelako, że uchybienie powyższej zasadzie, nie pociąga za sobą grzechu śmiertelnego, wyjąwszy ten jeden przypadek, gdyby świecka osoba dziecię ochrzciła, chociaż żadna ważna przeszkoda nie stanęła na zawadzie, że i przez księdza ochrzczone być mogło”.

Co z małżeństwami zawartymi bez chrztu?

Ks. Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej Tom IV, Krakow 1931, s. 384

„Św. Paweł mówi o małżeństwie chrześcijan w Efezie (1. c.) z których zapewne wielu zawarło małżeństwo jeszcze przed chrztem. Apostoł, mimo to, małżeństwo wszystkich chrześcijan w Efezie nazywa Sakramentem wielkim będącym symbolem łączności Chrystusa z Kościołem. Więc małżeństwa niewiernych, po przyjęciu przez nich chrztu, stają się Sakramentem. Dokumenta kościelne mówią, że między wiernymi nie może być małżeństwo, żeby nie było zarazem Sakramentem. Przez chrzest, w naszym wypadku niechrześcijańscy małżonkowie stają się wiernymi, małżeństwo ich nie zostało przez chrzest rozwiązane, bo jak mówi Innocenty III. (de divortiis c. 8.): „przez Sakrament chrztu małżeństwa nie bywają rozwiązane, lecz grzechy odpuszczone”, więc ich małżeństwo jest Sakramentem. Nie potrzeba nowego kontraktu matrymonialnego ochrzczonych małżonków, żeby ich małżeństwo mogło być Sakramentem. Gdyby odnowienie kontraktu małżeńskiego było potrzebne, Kościół żądałby takiego odnowienia od małżonków nowoochrzczonych. Nigdy tego nie czyni”.

 

6 thoughts on “Chrzty udzielane w soborowym kościele (sekcie novus ordo) są nieważne”

Continue reading

Continue reading

We wtorek 12 marca 2016 roku islamiści przeprowadzili zamachy terrorystyczne w Brukseli a już 24 marca Franciszek islamistom mył i całował nogi. Jego celem jest promocja islamizacji Europy a tym samym likwidacja chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. To on zdradził Chrystusa, przegnał Ducha Prawdy i przyjął ducha fałszu i kłamstwa, ducha Antychrysta!

Continue reading

Polska stacja radia SBS w Australii znów „stanęła na wysokości zadania”. Nadała mianowicie w poniedziałek 31 lipca br. informację o proteście, jaki miał miejsce poprzedniego dnia w Sydney pod siedzibą Konsulatu RP. I choć o niedzielnym występie przeciwników polskiego rządu nikt by pewnie nie wiedział, poza małą grupką samych protestujących i poza ich rodzinami, to jednak dzięki redakcji SBS wieść poszła w eter. Continue reading

W Warszawie jutro odbędą się uroczystości 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczyste Msze św., sesja rady miasta, spotkania z kombatantami, koncerty, spektakle i wystawy złożą się na bogaty program tegorocznych obchodów organizowanych przez Miasto st. Warszawa i Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezentujemy oficjalny program obchodów rocznicowych. Continue reading

Na początku tygodnia światowe media obiegła informacja o powstaniu batalionu związanego z ruchem LGBT, który walczy o syryjskie miasto Al-Rakka u boku kurdyjskich bojowników. Reprezentująca syryjskich Kurdów koalicja Syryjskich Sił Demokratycznych zaprzeczyła jednak, aby w ramach kierowanych przez nią Powszechnych Jednostek Obrony działała oficjalnie grupa homoseksualistów. Continue reading

Kiedy przed laty przyjechała do Warszawy królowa Elżbieta II, wydała przyjęcie, na które zaproszeni zostali wszyscy byli premierzy rządu polskiego – z wyjątkiem Józefa Oleksego, na którym wówczas ciążyło podejrzenie o szpiegostwo na rzecz Rosji. Continue reading

Zdrowy, bez skłonności do depresji, a mimo to dopadła go nagle śmierć. Morderstwo czy samobójstwo? Co mają wspólnego te dziesiątki ofiar w ciągu wielu lat? – Mogły zagrażać Clintonom – „Crime Family” i ich maszynie finansowej. Continue reading

Metropolia chicagowska traci mieszkańców. Nieustannie podnoszone podatki, zakorkowane, dziurawe autostrady, przestępczość i ciężki do zniesienia klimat – to główne powody wyjazdów. Wśród opuszczających Wietrzne Miasto jest wielu Polaków, którzy decydują się na wyprowadzkę z Illinois i poszukanie swojego miejsca w innym, często odległym stanie. Continue reading

Jerzy Korzeń – prezes Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
oraz 86-letni Aleksander Szumański – dziennikarz niezależny, publicysta światowej prasy polonijnej,
Kombatant – Osoba Represjonowana – zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych nr B 18668/KT3621 męczennik, więzień w czasie okupacji, skazany na śmierć – wystosowali
list otwarty do Fransa Timmermansa grożącemu Polsce, Polakom i polskości,
dążącego do upadku demokratycznie wybranego  rządu Pani premier Beaty Szydło. Poniżej znajdują się linki do owego listu otwartego, a w załączniku oryginał
w formacie WORD z prośbą o rozpowszechnienie.
Continue reading

Nomen omen,  rak mózgu, który zaatakował senatora McCaina[i], najbardziej gorliwego piewcę globalizmu i zachodniej dominacji nad światem w ramach NWO[ii], nosi nazwę glioblastoma[iii] i nie zostawia pacjentowi więcej niż kilkunastu miesięcy życia.   Continue reading

Inwazja Niemiec hitlerowskich na Rosję sowiecką latem 1941 r. zmieniła wszystko w moim życiu, rozpoczęła się bowiem ciężka, dramatyczna okupacja niemiecka, brzemienna w skutkach dla Polaków na Wołyniu. Póki co przez rok czasu panował u nas względny spokój, Ukraińcy siedzieli cicho, było to jak przysłowiowa cisza przed burzą. Od połowy 1942 r. pojawiły się pierwsze sygnały, że Niemcy wyznaczają młodych Polaków do przymusowej pracy w Niemczech. Nie było to jeszcze poważnym obciążeniem, a zagrożona była najczęściej dorosła młodzież. W naszej okolicy nawet nie było znać ukraińskiej policji w służbie niemieckiej. Continue reading

Ludzkość znalazła się na zakręcie dziejów.Zbliża się zapowiedziany Gniew Boży – Przebiegunowanie Ziemi -Wielkie kataklizmy, które sami wywołujemy, zło wzięło górę nad dobrem. Znaleźliśmy się w pułapce, z której nie ma wyjścia, dopóki ludzkość nie przejrzy na własne oczy i nie zacznie kojarzyć niezaprzeczalne fakty. Kościół, który wszyscy tworzymy, stał się antykościołem.Wierni nie są świadomi, do czego doprowadził Papież Polak, którego media masońskie chcą uznać za świętego. Będzie to wielka pomyłka w dziejach ludzkości, która pociągnie za sobą katastrofalne skutki. Czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, jak wielkie opętanie panuje w kościele katolickim, skoro antychryst ma wejść w poczet świętych? Jakim prawem, skoro nie jest tego godny? Nigdy nie powinno się do tego dopuścić, gdyż mamy już dosyć świętych z przypadku. Dlaczego w większości w naszych kościołach używa się sprofanowanego krzyża, z ramionami skierowanymi w dół tzw.papieskiego, zwanego – „stemplem szatana”?, a nie takiego przedsoborowego (rzymskiego) z ramionami prostymi?Krzyż jest energetycznym ostrzem spływu największej życiodajnej energii. To krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa (ramiona jego skierowane są przecież do góry, a nie w dół).Czyżby wszyscy zapomnieli, że Jezus Chrystus, jako Jedyny w świecie, przez swoje Ukrzyżowanie i Śmierć, na takim właśnie krzyżu odkupił nasze grzechy, wytworzył “energię cierpienia”- zwaną Miłosierdziem, która potrafi oczyścić, przewartościować zło szatańskie, tzn nasze grzechy.W żadnej innej religii nie było takiego Odkupiciela, który przez własne Cierpienie i Mękę ofiarowuje każdemu kto się do Niego zwróci – Miłość Przebaczającą tj. zlikwidowanie spraw karmicznych, przekleństw pokoleniowych, czy obciążeń grzechowych. JP II wprowadził krzyż satanistyczny, odwrócony; z ramionami w dół, z którego emanuje negatywna energia.Krzyż ten z ramionami do dołu, zobaczyć można na pastorałach, na różańcach z papieskimi krzyżami, nawet na cmentarnych pomnikach, nie mówiąc już o papieskich zdjęciach, breloczkach, czy papieskich pomnikach. Prawie wszystkie różańce są z papieskimi krzyżami, skoro modlitwa jest energią i zasila świat ducha więc opętani katolicy zasilają energią modlitwy świat szatański, gdyż przez krzyż energia modlitwy zasila świat szatana, sami widzimy, że to co się dzieje na Ziemi, nie jest w Duchu Świętym, lecz w “złym duchu”. Papież popadł w pychę, nie zdając sobie sprawy, że stał się masońskim pachołkiem i antychrystem, a kościół katolicki sprowadził na manowce.Udowodnił to siadając na tronie z odwróconym krzyżem w dniu 24 marca 2000 roku na Górze Objawień w Izraelu i deklarował swoje poddaństwo wężowi, a przecież ta pielgrzymka do Ziemi Świętej, miała być duchową – śladami Jezusa!!! Przez odwrócenie Ołtarzy, zlikwidował “relikwie świętych męczenników”, które były tunelami energetycznymi dla dusz błądzących. (Ciało na Ziemi dusza w Niebie) Kapłan odprawiając Mszę św. na ołtarzu z relikwiami, transferował dusze zmarłych, dusze błądzące przez płaszczyzny oczyszczania do Kościoła Tryumfującego. To wszystko zostało zniszczone i jak widzimy nasze Dzienniki telewizyjne stały się “Kronikami kryminalnymi”, gdyż sterowani jesteśmy poprzez dusze demoniczne błądzące – tj. szatańskie zaprogramowanie. To Papież Polak,wyrzucił tabernakulum z Ołtarzy sam zasiadając w jego Centrum.Wprowadził podawanie Ciała Chrystusa na stojąco, a deklarował poddaństwo wiernych klękających przed nim.Przecież wiemy z Ewangelii, że wymagał tego szatan od Chrystusa podczas kuszenia na pustyni:Uklęknij przede mną złóż mi hołd, a dam ci w posiadanie Królestwa ziemskie”.Nasuwa się pytanie? Który z obecnych hierarchów, nie deklarował swego poddaństwa antychrystowi i nie gloryfikuje go obecnie starając się o jego kanonizację? Bardzo często słyszy się, a szczególnie w kościołach, telewizyjnych audycjach religijnych i serialach TV, że ludzie modlą się do Pana Boga.Błogosławieni jesteśmy przez kapłanów Wszechmogącym, nie wiedząc, że to dualny związek dobra i zła, gdyż wszystko jest w Bogu, nawet szatan, gdyż jest tylko stworzeniem bożym.Chrystus powoływał się zawsze na Boga Ojca – Ojca tylko Miłości i Miłosierdzia, a nie Wszechmogącego, który może czynić zło.Bóg Ojciec zła czynić nie może, gdyż jest prawicą Wszechmogącego Pana.

Continue reading

Obecna sytuacja polityczna w Polsce to realizacja rosyjskiej strategii wojennej, kontynuacja działań rozpoczętych na już nie ukraińskim Krymie a zmierzających do odbudowy imperium rosyjskiego, strategia realizowana punt po punkcie z podręcznika Jewgenija Messnera, rosyjskiego stratega „Bunt – imię trzeciej światowej”. Continue reading

Najświętsza Maryja Panny dostała od swojego konającego na krzyżu Syna szczególny testament, aby stała się Matką wszystkich wierzących w Chrystusa, natomiast jako Oblubienica Ducha Świętego została Jego uprzywilejowanym narzędziem w pozyskiwaniu nowych wyznawców, gotowych przyjąć dar życia łaski i upojenia Duchem Bożym. Continue reading

Tatuaż może być niebezpieczny dla zdrowia i życia – odkryli naukowcy. To nie tylko zakażenia związane z wprowadzaniem pod skórę barwników, ale i zagrożenia związane z zawartymi w nich toksycznymi składnikami. O zagrożeniach duchowych związanych z tatuowaniem ciała wiadomo nie od wczoraj. Continue reading

Trwa dramat 14-letniej dziewczynki, której pedofilskie małżeństwo ze starszym mężczyzną sąd w Szwecji uznał za legalne i zezwolił na dalsze jej wykorzystywanie seksualne – służy ona swojemu mężowi jako obiekt seksualny od 12 roku życia.

Z kolei w Polsce Polsat odmówił w lipcu tego roku komercyjnego zareklamowania miesięcznika „Moja Rodzina” ponieważ stwierdzenie tam faktu, że Mahomet uprawiał seks z sześcioletnią żoną miało zdaniem ekspertów Polsatu urażać uczucia religijne…

Co do Szwecji, legalna pedofilia jest tam możliwa tylko pod pewnym warunkiem. Pedofil musi być muzułmaninem albo wyznawcą innej religii, w której wykorzystywanie seksualne dzieci jest na porządku dziennym i nocnym.

Jak doszło do akceptacji pedofilii w Szwecji? – Dziewczynka – imigrantka z Syrii – jest obecnie w ciąży i ma czternaście lat. Szwedzki sąd zaś uznał, że jej małżeństwo jest ważne, bowiem jest ona wystarczająco dojrzała, a także z powodu przyczyn religijnych i kulturowych – informował Malydziennik.pl powołując się na Speisa.com

– Służby socjalne Szwecji, gdy odkryły, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie i uznaje się je za pozostające w małżeństwie, natychmiast złożyły sprawę do sądu, ale sędzia nie dopatrzył się niczego złego w pedofilskim małżeństwie. Jego zdaniem dziewczynka dorastała w odmiennym środowisku religijnym i kulturowym, więc w jej małżeństwie nie ma nic złego – czytamy na serwisie Malydziennik.pl

W wywiadzie opublikowanym 22 lipca w Prawy.TV Miriam Shaded, prezes Fundacji Estera, odpowiadając na pytania ks. Ryszarda Halwy SAC tłumaczyła, że już Mahomet był pedofilem (uprawiał seks udowy ze swoją 6-letnią żoną, a od jej 9 roku życia – seks tradycyjny, inwazyjny…). Prorok zaś jest wzorem do naśladowania dla każdego islamisty.

Najnowszy numer miesięcznika „Moja Rodzina” poświęcony jest m.in. pedofilii w islamie oraz pedofilii samego proroka. Reklama lipcowego numeru została z powodu powyższej tematyki nieprzyjęta w telewizji Polsat nawet na zasadach komercyjnej reklamy. Stacja tłumaczyła odmowę reklamy pisma ewentualnym urażeniem uczuć religijnych.

Miesięcznik „Moja Rodzina” można zakupić na Poczcie Polskiej lub w salonach prasowych Empik.

Robert Wyrostkiewicz
http://prawy.pl

Bóg pojawił się w tej historii bardzo szybko. Po nim przyszły piękne gole, wielkie pieniądze i prestiżowe tytuły. A gdy fatalny błąd lekarzy doprowadził do bolesnego upadku, wiara sprawiła, że nie było mowy o załamaniu się. Dziś Marek Citko postrzega to, co go spotkało, nie jako pecha, a jako dar. Jest, jak sam o sobie mówi, niespełnionym piłkarzem, ale spełnionym człowiekiem.

Continue reading

 Zdawałoby się, że objawienia Maryi w Fatimie przypadły na najmniej sprzyjającą im porę, a tymczasem - dzięki kontekstowi politycznemu - ukazały tym dobitniej, że Bóg działa poprzez wydarzenia historyczne i że do Niego należy ostateczne zwycięstwo. Continue reading

Nad koniecznością zdefiniowania, czym konkretnie ma być duszpasterskie towarzyszenie, także wobec par żyjących w nowych związkach, zastanawiali się we wtorek polscy biskupi. „Towarzyszenie tym, którym pierwsze małżeństwo się nie udało i weszli w kolejne związki jest być może najpilniejszym zadaniem dla Kościoła w Polsce” – stwierdził bp Jan Wątroba. Wkrótce zostaną opublikowane konkretne wytyczne. Continue reading

27 marca br. roku kard. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, w imieniu papieża podpisał list skierowany do biskupów całego świata, a dotyczący „prawa do asystowania przy zawieraniu małżeństw przez wiernych korzystających z posługi duszpasterskiej Bractwa Św. Piusa X”. W niniejszym tekście pragniemy przedstawić kilka refleksji na temat tego listu. Continue reading

Czerwcowa pielgrzymka do Gietrzwałdu już na trwałe wpisała się w kalendarz Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba wiernych Tradycji, którzy udają się do tego miejsca, wspólnie wyruszając z Olsztyna. W tym roku okazja była szczególna: 140. rocznica objawień Matki Bożej. Continue reading

Tragedia Krzysztofa Olewnika i jego Rodziny porusza niesamowicie. Staje się po latach politycznym, medialnym i społecznym tematem. Nie sposób więc, aby blog Rynia nie odnotował tego dramatycznego faktu. Media, politycy, organa ścigania – wszyscy nagle przejrzeli na oczy. Continue reading

Celestyn Nawrocki – naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Olsztynie. Był on ucieleśnieniem wszystkich zbrodniczych praktyk komunistycznej bezpieki.- pisze dr Piotr Kardela. Continue reading

Artykuł Dariusza Baliszewskiego „Przewrót majowy: Najdziwniejszy zamach w historii” opublikowany na łamach „Rzeczpospolitej” wywołał gwałtowną reakcję internautów. Baliszewski próbuje bowiem usprawiedliwić zamach majowy i przekonać czytelników, że zapobiegł on faszyzmowi a winnym jest gen. Tadeusz Rozwadowski, który stawiał opór zamachowcom. Continue reading

„Przynajmniej w części zwracanych nieruchomości pojawiają się nazwiska byłych generałów Ludowego Wojska Polskiego. Mogłoby to świadczyć o jakimś udziale służb PRL-u. Później – mogło tak być – że dopuszczono tzw. „wolny rynek” i reprywatyzacją zaczęły zajmować się także inne osoby, na przemian z osobami z Ludowego Wojska Polskiego” – wskazuje w rozmowie z portalem RadioMaryja.pl poseł Paweł Lisiecki z komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Continue reading

 W dzisiejszym świecie pogrążonym w chaosie objawienia fatimskie są drogowskazem duchowym,
które daje nam Niebo. Ci, którzy idą za fatimskim orędziem, mogą znaleźć mocne ukierunkowanie,
bo nie tylko są w stanie zrozumieć przyczyny strasznego kryzysu, w którym tonie świat,
ale ponadto Fatima daje im nadprzyrodzoną siłę, energię i ufność, aby im pomóc pokonać ten
kryzys – mówi profesor Roberto de Mattei w rozmowie z Piotrem Doerre.

Continue reading

Afera związana z próbą sprywatyzowania państwowego PZU kosztowała aż 4,75 mld zł. Decyzję o wypłacie tak wysokiej kwoty w ramach ugody z niedoszłym portugalsko-holenderskim właścicielem PZU podjęli w 2009 roku ówczesny premier Donald Tusk i minister skarbu Aleksander Grad (później przesunięty na odcinek „atomowy”). Continue reading

Firma sprzątająca w Los Angeles poszukuje ludzi do pracy. zarobki międzie $600-$700 na tydzień, lokalizacja blisko Disney Land, pomagamy z zakwaterowaniem i samochodem. Proszę dzwonić (949) 514-2215 Continue reading

Dzieci mające rodzica “na odległość” żyją w ciągłym oczekiwaniu – albo na odwiedziny, albo na przeprowadzkę. Nie wszystkie dobrze sobie radzą w takim funkcjonowaniu pomiędzy – zwracają uwagę szkolni pedagodzy. Nie chodzi tylko o emigrację, na przykład zarobkową, na którą częściej decydują się tatusiowie niż mamy. Z tatą na odległość wychowywane są też dzieci rozwiedzionych rodziców czy ojców nałogowców.

Continue reading

Dokładnie 154 lata temu pod Salichą doszło do największej bitwy powstania styczniowego na Rusi – bitwy, w której kawalerzyści Edmunda Różyckiego pokonali trzykrotnie liczniejsze siły rosyjskie. Continue reading

W lipcu 1945 r. na terenie Polski północno-wschodniej (powiaty: suwalski, augustowski i północna część sokólskiego), a także na przyległych do granicy obszarach republik litewskiej i białoruskiej przeprowadzono największą akcję przeciwpartyzancką, nieporównywalną z działaniami podejmowanymi zarówno w latach II wojny światowej, jak i po 1945 r. Continue reading

Szanowni Państwo.  Organizuję patriotyczny program artystyczny, przedstawienia teatralne. Kompletuję zespół.  Chciałbym zaprosić do współpracy osoby, które chciałyby wziąć udział w przygodzie artystycznej. Do końca roku  przygotujemy dwa przedstawienia teatralne. Continue reading

Był początek czerwca 1945 r. Wcześnie rano na dziedziniec pałacu w Radomierzycach wjechały trzy terenowe samochody pod dowództwem późniejszego premiera rządu PRL Piotra Jaroszewicza. Continue reading

Międzynarodowe szczyty najtłuściejszych kotów gospodarczego świata przyzwyczaiły nas do widoków anarchistycznych zadym na ulicach. Ich skala była dotąd przeciętna, podobnie jak realna siła lewicowych bojówek. Szczyt państw grupy G20 w Hamburgu jednak pokazał, że na marginesie europejskiego życia politycznego wciąż czai się niszczycielski i żądny demolowania świata demon anarcho-komunizmu.

Continue reading

Jesteśmy pod wrażeniem przemówienia Prezydenta Trumpa pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Warto było tam być, aby poczuć się dumnym Polakiem, wśród tłumów gorąco reagujących na słowa prezydenta USA wypowiadane ‚ z głowy’, choć przygotowane rzecz jasna wcześniej. Wykazał się znajomością historii Polski i nie miał wpadek, które się nie tylko prezydentom zdarzają. Continue reading

Kryzys uchodźczy pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ostatnich lat. Masowe migracje ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej stanowią coraz większe obciążenie dla państw zachodnioeuropejskich. Continue reading

KOMOROWSKI Z MAFIĄ „PRO CIVILI”, LEPPER, MAKSYNIUK, TAJEMNICZE SAMOBÓJSTWA Z TAJNYM ANEKSEM W TLE  ROZMOWA TELEWIZJI REPUBLIKA Z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM  TAJEMNICA ŚMIERCI BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Sumliński o „Pro Civili”, Komorowskim, Lepperze, Maksymiuku, tajemniczych „samobójstwach” i o tym dlaczego Aneks z likwidacji WSI wciąż jest tajny

Specjalnie dla portalu Telewizjarepublika.pl, dziennikarz śledczy, autor książek m. in. o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, „Niebezpiecznych Związków Bronisława Komorowskiego”, a także „Niebezpiecznych związków Andrzeja Leppera”, której premiera już 23 listopada – Wojciech Sumliński – o tym, czym naprawdę było „Pro Civili”, jaki związek z fundacją miał Bronisław Komorowski i Janusz Maksymiuk, o tajemniczej śmierci Andrzeja Leppera, serii tajemniczych „samobójstw” ludzi, którzy mieli wiedzę o przestępczych działaniach „Pro Civili”, dlaczego o fundacji bał się mówić nawet Masa i o tym, dlaczego wciąż nie znamy prawdy o morderstwie ks. Jerzego Popiełuszki oraz Aneksu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Zapraszamy do lektury! Continue reading

Miejsce przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie jest symboliczne – mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jego zdaniem Trump w swoim wystąpieniu będzie chciał wyprowadzić dalsze tezy od stwierdzenia o roli Polski i Polaków jako narodu, który walczył o swoją wolność. Continue reading

Amerykańska Deklaracja Niepodległości – dokument, który mówił o uwolnieniu 13 amerykańskich kolonii od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii – w prostych słowach wyjaśnia filozofię potrzeby wolności i jest traktowana w USA jako jej najważniejszy symbol. Do dziś utwierdza Amerykanów w swoim prawie do sprzeciwu wobec ucisku ze strony rządu. Tylko kiedy ją podpisano? Bo nie 4 lipca… Continue reading

Żona byłego kandydata na prezydenta USA senator Berniego Sandersa, Jane, została objęta śledztwem federalnym dotyczącym roli jaką odegrała w transakcji kupna gruntów przez uczelnię Burlington College, której była prezesem. Sanders skomentował, że śledztwo jest „żałosne i motywowane politycznie”. Continue reading

W tej historii jest wszystko – otwarty konflikt, wzajemna nienawiść, publiczne pranie brudów, a w tle – głośne polonijne morderstwo, pieniądze i znane nazwisko polskiego celebryty. Jest też osobisty dramat Małgorzaty Kosińskiej, która być może nigdy nie zobaczy wnuczki Gabrysi – jedynej, która przeżyła mord na ulicy Odell. A przede wszystkim jest dramat dziecka. Continue reading

  Jak informuje Mariusz Max Kolonko na antenie Superstacji, dwaj dziennikarze i jeden producent CNN właśnie wylecieli z pracy za opublikowanie ,, bujda newsa „.Chodzi o oskarżenie już nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa o związki z Rosją i jej wpływ na wynik wyborów, ale i jednego z członków rządu prezydenta. Co na to prezydent Trump?

Continue reading

Koniec świata zbliża się nieuchronnie. I, co gorsza, prawica robi wszystko, by nastąpił jak najszybciej. Tak przynajmniej twierdzą liberalni „ekologowie”.  Komuniscci , lesbije ,pederasci , motloch i zarazeni p;sychycznie! Continue reading

Drodzy Rodacy za granicą!   Nie jestem „katastrofistą”, a tym bardziej „prorokiem zagłady” w tym świecie, w którym coraz trudniej nam wszystkim żyć. Wprost przeciwnie – chciałbym wskazać Wam drogę do (bliskiego już) Nowego Świata, bardzo podobnego do Raju.  Dlatego właśnie to piszę, z ręką na sercu i na oczach Boga, który wie, że nie zmyślam ani nie kłamię. Na oczach Boga, od którego otrzymałem nagle ku temu natchnienie.

       Jestem niczym i nikim, a mój głos jest jak pisk myszy kościelnej pod miotłą Przychodzącego posprzątać swój Kościół i świat! Jednak Przychodzący dał mi, i to już od dziecka, świadomość rzeczy mało znanych innym, a uczynił to w określonym celu: byście Wy właśnie, i to teraz, z tej wiedzy skorzystali. Continue reading

Niestety, 10-miesięczny  Charlie Garda, dziś 30 czerwca zostanie odłączony od aparatury podtrzymującej życie i takim sposobem zostanie skazany na śmierć głodową. Lekarze” zbrodniarze”, którzy twierdzą , że nie da się uratować dziecka, mogą zaproponować rodzicom tylko „godną śmierć „,( przez powolne konanie). Continue reading

Decyzja senatora Mitcha McConnella, przywódcy republikanów w Senacie, o odłożeniu – z powodu braku wystarczającego poparcia – głosowania nad senacką wersją ustawy o zniesieniu Obamcare, zdaniem amerykańskich mediów była porażką partii i prezydenta Donalda Trumpa. Nie do konca Continue reading

Zjawisko paranormalne – Poltergeist – złośliwa bezcielesna moc mająca dokonywać zniszczeń wokół określonej osoby, osób, w określonym miejscu. Zachodzi tu dodatkowe zjawisko paranormalne – róża zamiast pachnieć, śmierdziała i to nie z grządki, a z telewizora „Bez Retuszu” w programie red. Michała Adamczyka w niedzielę 25 czerwca 2017 roku. Continue reading

Co najmniej jedna czwarta amerykańskich chrześcijan w sondzie prowadzonej przez “Christianity Today” stwierdziła, że wierzy, iż jej wynikającym z Bilbii obowiązkiem jest wspieranie państwa Izrael. Według Pew Research Center stanowią oni 63% białych chrześcijan ewangelikalnych. Chrześcijański syjonizm jest bardzo silny wśród głównego nurtu amerykańskich wspólnot ewangelikalnych, charyzmatycznych i niezależnych w tym Zgromadzeń Bożych, zielonoświątkowców i południowych baptystów, oraz wielu niezależnych megakościołów. Jego wpływy są mniejsze u denominacji historycznych, które okazują większy szacunek dla pracy ONZ, wparcie dla praw człowieka, zasad prawa międzynarodowego i empatię wobec Palestyńczyków.

Continue reading

„Warszawska Gazeta” dotarła do ściśle tajnego raportu bezpieki. Wiemy już, kto zdaniem MBP zdradził miejsce ukrywania się kpt. Romualda Rajsa „Burego” i jak przeprowadzono operację zdjęcia legendarnego żołnierza z wileńskiej AK i NZW. Żyjący do dzisiaj profesor, dawny podkomendny „Burego”, zaprzecza odkrytym przez nas materiałom operacyjnym MBP. Continue reading

W znakomitej Polonijnej firmie, bardzo dobre zarobki duzo godzin nadliczbowych , ubespieczenia. W sprawie pracy proszę dzwonic Tadeusz lub Andrzej 1 888 – 702 – 0247 . Potrzebni: Operator  CNC  ,  tokarek , obrabirek i kazdy ktory chce pracowac!!. Praca w Phoenix Arizona.

Najświętsza Maryja Panny dostała od swojego konającego na krzyżu Syna szczególny testament, aby stała się Matką wszystkich wierzących w Chrystusa, natomiast jako Oblubienica Ducha Świętego została Jego uprzywilejowanym narzędziem w pozyskiwaniu nowych wyznawców, gotowych przyjąć dar życia łaski i upojenia Duchem Bożym. Continue reading

Nie da się zaprzeczyć, że zagadnienie narodu żydowskiego jest tyleż trudne, co fascynujące. Trudne, gdyż naród ten jest obecny w całej historii, zarówno boskiej, jak i ludzkiej. Nie ma takiego okresu historycznego, o którym możnaby napisać z pominięciem Żydów. Autor Jezusa widzianego oczami wędrującego żyda (Editions Fleg, s. 177) pisze, że „historia zna dwie tajemnice. Tajemnicą jest Jezus, tak jak tajemnicą jest Izrael! Czy muszę mówić, co powstanie, gdy złożymy razem te dwie tajemnice? Tajemnica trzecia, jeszcze bardziej niezgłębiona niż dwie poprzednie!”. Continue reading

W ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem przynajmniej kilka telefonów z zaproszeniem na darmowy pokaz leków (sic!) przedłużających życie, diet oraz naczyń dających gwarancję zachowania „wartościowych składników odżywczych” w gotowanych posiłkach. Nic nowego – powiecie. Zgadza się. Chociaż ostatnio tych propozycji jest jakby więcej – a stoją za nimi nasi starzy znajomi z firm naciągających na pożyczki. Za nimi zaś –
windykatorzy. Continue reading

Włoski lekarz Tulio Simonchini przez lata wyleczył z raka tysiące pacjentów sodą oczyszczoną i roztworem jodyny. Twierdzi, że metoda jest w 100% skuteczna i działa na większość tego typu schorzeń. Dzieje się tak dlatego, że rak jest po prostu grzybem, zaawansowaną formą rozwoju Candida. Continue reading

Waleczne serce polskiego parlamentu w Nowym Jorku i New Jersey! Zapraszam na spotkania z Panią Poseł prof. Krystyną Pawłowicz.

Sobota, 1 lipca, g. 5 PM- Williamsburg, NY, Parafia Matki Bożej Pocieszenia

Niedziela, 2 lipca, rano- New Jersey w Linden w Parafii Świętej Reresy o godz. 11:30 ( po Mszy)

Niedziela, 2 lipca po południu- Greenpoint, g. 4:30, Polski Dom Narodowy na Driggs Ave.

Continue reading

„Nawoływaniu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych wobec osób wyznania katolickiego” – tak brzmi zawiadomienie do prokuratury, o którym poinformował na swojej stronie internetowej Jacek Międlar. Jako osoby popełniające przestępstwo, były ksiądz wskazał wszystkich twórców spektaklu oraz dyrekcję Teatru Powszechnego w Warszawie.

Continue reading

Wszechobecny wyzysk . Żyjemy w świecie lichwy. Być może ta teza wyda się niektórym zbyt śmiała, jednak uważna obserwacja otaczającej nas rzeczywistości nie pozostawia złudzeń. Świat wirtualnego pieniądza i wszechpotężnych instytucji bankowych żerujących na ludziach stał się rzeczywistością, którą mało kto kwestionuje. Continue reading

W niniejszym artykule, opublikowanym za zgodą Domu Generalnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, ks. Paweł Robinson (profesor dogmatyki w seminarium Świętego Krzyża w Goulburn w Australii – przyp. red. WTK) zajmuje się kwestią, czy papież musi być tradycjonalistą, żeby Bractwo postąpiło słusznie, przyjmując z jego rąk rozwiązanie kanoniczne. Continue reading

Wielki historyk religii Mircea Eliade pisze, że trzej mędrcy z zamierzchłej epoki presokratejskiej – Pitagoras, Parmenides i Empedokles – są ostatnimi greckimi filozofami, którzy wykazują jeszcze cechy szamanów (1). Oznacza to, że wiedzieli oni i umieli coś, co później pozostało zakryte nawet dla takich myślicieli, jak Platon. Continue reading

Słynna anegdota o mężu, co to po powrocie do domu zastał żonę w sytuacji wskazującej na małżeńską zdradę opowiada, jak to w poszukiwaniu gacha otwiera on drzwi do poszczególnych pokoi, po czym z hałasem je zamyka, komunikując raz po raz: tu go nie ma! Wreszcie otwiera szafę, a tam widzi golasa, ale z rewolwerem w ręce. – I tu go nie ma! – woła zatrzaskując z hałasem drzwi szafy. Continue reading

Hej Władek, przebrała się miarka. Ponieważ należysz do tych, co to lubią publicznie pozować na ludzi prawych, teraz zatroskanych o stan rzekomo zagrożonej w Polsce demokracji i praw obywatelskich, czego jak słucham, to mi się nóż otwiera w kieszeni opowiedz – w jaki to sposób po przemianach „okrągłego stołu” – z kierowcy miejskiego autobusu stałeś się właścicielem dużej firmy transportowej? Continue reading

Mój ostatni tekst odnoszący się do szokującej wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego deklarującego oddanie Szczecina Niemcom, wywołał szereg reakcji w Internecie, w tym na facebooku. Nie jestem facebookowiczem, a w dyskusjach na tradycyjnych stronach newsowych nie uczestniczę od lat z dwóch powodów. Continue reading

Żyjemy w świecie, w którym wypychani z własnej tożsamości narodowej, jesteśmy pośpiesznie upychani w rozmaite ponadnarodowe projekty i struktury.  Jesteśmy bombardowani i ogłuszani kawalerią powietrzną multikulti, a nasze społeczności są faszerowane uchodźcami niosącymi obce naszej cywilizacji wartości.   To im, islamskim religijnym  fanatykom, pełnym pogardy dla naszej  cywilizacji chrześcijańskiej globaliści powierzyli rolę jeźdźców Apokalipsy. To oni niosą strach i grozę, destabilizując nasze społeczności umożliwiając globalistycznej lewicy militaryzację społeczeństw i powodując utratę naszych tradycyjnych wolności. Continue reading

Nie było dotąd takiego prezydenta w USA, który miałby tak złe przyjęcie przez amerykańskie środki przekazu informacji i negatywne stanowisko opiniotwórczych środowisk jak Donald Trump.  Ameryka nie ma wlasnych mediow Continue reading

W kontekście setnej rocznicy objawień w Fatimie nie możemy nie zadać sobie pytania: czy Rosja się nawróciła? Wielu bowiem uważa, że tak w istocie było – że sam upadek komunizmu można traktować jako zapowiedziane nawrócenie. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Continue reading

Boże Ciało jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele. Continue reading

„Walka o d… ważniejsza od walki o ogień”?Jak mówił nieodżałowany porucznik Zubek o prostytucji: robienie zagadnienia z kilku upadłych kobiet nie przysparza powagi naszej ojczyźnie. Nie inaczej jest i z kwestią jakichś nieco pochylonych mężczyzn. Tylko żyjący z tego działacze „gejowscy” i im podobni „anty-” upierają się, że to akurat ukierunkowanie popędu płciowego określa człowieka. Continue reading

Serdecznie pozdrawiam. Od roku i siedmiu miesięcy systematycznie publikuję w swoim blogu na stronie: niepoprawni.pl , wspomnienia i relacje naocznych świadków ludobójstwa na Wołyniu i Kresach oraz aktualne teksty i opracowania Kresowian. Staram się nie pomijać także ważnych, dziejowych spraw tyczących się naszej ojczyzny, Kościoła powszechnego, Polaków w Londynie i w okolicach, czy szczególnych zawirowań w Europie i na świecie. Jeden z ostatnich wpisów nosi tytuł: „Pokuta a nie watykańskie honory dla łotra abp Andrzeja Szeptyckiego ze Lwowa”. Proszę o opublikowanie także na swojej stronie, jeśli to możliwe.

Continue reading

Świat kołysze się przed oczyma naszej wyobraźni odbierając uderzenia z jednej strony od zwycięskich globalistów, usiłujących zdestabilizować świat tradycyjnych wartości,  z drugiej od zdesperowanych narodów próbujących ocalić własną tożsamość.   Continue reading

Dla przypomnienia: Kaukaz to górskie pasmo alpejskiego typu, oddzielające Europę od Azji, ciągnące się nieprzerwanie od Morza Czarnego po Kaspijskie na szerokości okołu 1500 km i głębokości od 100 do 150 km. To coś około 400 tys. km2. Continue reading

Błyskawicznym natarciem przez pustynię, wojska syryjskie, Hezbollah i działające w Syrii milicje irackie, przy silnym wsparciu rosyjskiego lotnictwa wyzwoliły od ISIS oazę Al-Buda. Towarzyszyło im także kilkudziesięciu rosyjskich „doradców”. Posuwając się 40 km w głąb pustyni, oddziały te obeszły z flanki siły specjalne USA, ich „rebeliantów” oraz państw wasalnych, wychodząc nad granicę z Irakiem. Natomiast od strony irackiej na pozycje ISIS nacierały szyickie milicje – dobrze wyszkolone i o wysokim morale, złożone głównie z popieranych przez Iran milicji szyickich; towarzyszyli im irańscy „doradcy”. Oddziały te w pierwszych dniach czerwca zbliżyły się na odległość ok. 70 km od granicy.

Continue reading

Były dyrektor FBI James Comey oświadczył na forum amerykańskiego Kongresu, podczas obrad w sprawie rosyjskiej ingerencji, że choć dokument o rzekomej inwigilacji Donalda Trumpa przez rosyjskie służby specjalne w czasie wizyty amerykańskiego prezydenta w Moskwie był „niesprawdzony”, to on postanowił uprzedzić o jego istnieniu głowę państwa.

Continue reading

W emigracyjnym wydawnictwie w Kanadzie ukazały się relacje z okresu stanu wojennego internowanego wiceprzewodniczącego Komisji  Krajowej NSZZ „Solidarność” Mirosława M. Krupińskiego,  działającego  obecnie bardzo aktywnie w Australii. Autor w latach 1982/1983 przebywał wraz w Frasyniukiem w więzieniu w Łęczycy. Twierdzi on, że Frasyniuk agitował wówczas w więzieniu za współpracą ze Służbami Bezpieczeństwa, kierowanymi przez gen. Kiszczaka. Służby te  usilnie zabiegały wówczas o pozyskiwanie wśród bardziej znaczących i gotowych na współpracę internowanych, potencjalnych  uczestników do rozmów w Magdalence i przy „Okrągłym Stole”.

Continue reading

Śmierć generała Sławomira Petelickiego, która miała miejsce 12 czerwca 2012 r., nie została wyjaśniona. Śledczy bezrefleksyjnie przyjęli wersję o samobójstwie, ale nie potrafili jej przekonująco uzasadnić. A przecież jeżeli nawet człowiek sam odbiera sobie życie, to może być do tego zmuszony. Continue reading

19 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo w sprawie pobicia pułkownika Jacka Mąki, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura dała wiarę zgodnym zeznaniom poszkodowanego i jego domniemanego krzywdziciela… męża, który wrócił nieoczekiwanie do domu i zastał swoją żonę z płk. Mąką. Śledztwo w tej sprawie trwało blisko 6 lat. Continue reading

Jak wiadomo lewicowa stacja telewizyjna CNN chętnie przyłączyła się do rozpętanej niedawno nagonki na tak zwane „fake news”. Określano tak obecne w Internecie informacje, które różnią się od tych rozprzestrzenianych w ramach mainstreamu gdzie panuje powszechna zgodność poglądów. Tym razem to właśnie dziennikarze CNN zostali przyłapani na kreowaniu rzeczywistości. Continue reading

Artykuł alarmuje, że Polsce zagraząją rządy masonerii.
Równie dobrze można byłoby napisać 15 września 1939, że wojska niemieckie zagrażają Polsce, albo że umarłemu zagraża ciężka niewydolność płuc.
Dość nieznośną manierę walenia wszędzie wykrzykników, nawet po trzy i cztery na raz, zaakceptowałem z rezygnacją… bo nie chce mi się tego poprawiać, bom stary, chory i zmęczony.
Admin
Continue reading

W sobotę w Wiesbaden w Niemczech odbyło się sympozjum naukowe pt. „Pedagogika seksualna różnorodności – Krytyka obowiązującej doktryny” zorganizowane przez stowarzyszenia „Sieć na rzecz Małżeństwa i Rodziny” i „Demokracja dla Wszystkich”. Konferencja dotyczyła „katastrofalnej sytuacji rodzin w Niemczech”.  Continue reading

Afera Amber Gold ośmieszyła państwo i jego instytucje, które okazały się bezsilne wobec prymitywnego oszustwa. Skompromitowały się również ogólnopolskie media, które brały ogromne pieniądze za promowanie Amber Gold, nie interesując się faktem, że promują wyłudzanie pieniędzy od zwykłych ludzi. Continue reading

Horatio Herbert Kitchener był małomówny. Cecha ta nie była niczym niezwykłym u angielskiego oficera, zwłaszcza odbywającego służbę wojskową na obszarach Orientu, gdzie konwencje społeczne doceniają zachowania dyskretne, kierujące się nieustannie w stronę ciszy – wyjaśniał autor biografii Kitchenera, napisanej w 1917 r. Był nim Gilbert Keith Chesterton. Continue reading

Jak donosi Wall Street Journal, doradca i zarazem zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, nie ujawnił swoich udziałów w działającej na rynku nieruchomości firmie Cadre.  Jak zauważa dziennik powiązanie finansowe Kushnera z Cadre oznacza, iż urzędnik Białego Domu jest jednocześnie partnerem biznesowym Grupy Goldman Sachs oraz miliarderów takich jak George Soros czy Peter Thiel. Zdaniem dziennikarzy Kushner nie ujawnił także faktu wzięcia pożyczek na łączną sumę ok. 1 miliarda dolarów udzielonych mu przez ponad 20 kredytodawców. Analiza długów męża Ivanki Trump wykazała sieć powiązań z amerykańskimi i zagranicznymi bankami, firmami z branży nieruchomości oraz państwowymi kredytodawcami.

Continue reading

Masoneria dziś jest zupełnie inna, od tej, o której słyszeliśmy. Rytuał nie jest już priorytetem; działalność masońska odbywa się poza lożami. Politycy wielu krajów otwarcie twierdzą, że są związani z masonerią. Jest to rodzaj politycznego związku zawodowego jednocząca pozbawionych skrupułów polityków, oszustów finansowych i wszelkiego rodzaju łotrzyków, którzy szukają osobistego zysku i władzy absolutnej.

Continue reading

Fałszywe elity, tzw. celebryci znani z tego, że są znani, mocno przepłaceni artyści, którzy robią za speców od prawa i Konstytucji, miałczące piosenkarki mające problemy z dykcją i żądające astronomicznych gaż, a wreszcie sędziowie i środowisko prawnicze postanowili wypowiedzieć wojnę, już nie tylko polskiemu rządowi, polskiemu państwu, zapisom Konstytucji, suwerenowi, ale nawet zdrowemu rozsądkowi. Continue reading

Jak to się dziwnie plecie. W tym roku obchodzimy 100 lecie Objawień Fatimskich a nasi bracia komuniści obchodzą 100 lecie rewolucji bolszewickiej. I na dwóch krańcach Europy od mniej więcej połowy lat 20-tych XX w. pełnię władzy sprawowali dwaj bardzo zdolni absolwenci seminariów duchownych: na zachodzie Antonio de Oliveira Salazar a na wschodzie Józef Dżugaszwili Stalin. Continue reading

Podczas Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej zostanie zaprezentowany Katalog Polskich Produktów i Usług Eksportowych (KPPiUE). Katalog jest niezależną, na bieżąco aktualizowaną platformą informacyjno-promocyjną, zrzeszającą polskich przedsiębiorców, sprzedających lub mających zamiar sprzedawać swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Continue reading

Soros-Szechter Cajtung” wykrył aferę! Przejrzał mianowicie rachunki Kancelarii Prezydenta i ogłosił, iż ta „wydaje krocie”. No cóż, zważywszy do jakiego stopnia ogołocił ją ustępujący poprzednik, wydatki nie dziwią. Continue reading

Kazimierz Turaliński – do niedawna doradca komisji śledczej mającej wyjaśnić sprawę Amber Gold, wykładowca akademicki, ekspert ds. bezpieczeństwa i przestępczości, autor kilkunastu książek prawno-ekonomicznych i śledczych – w rozmowie z Pawłem Miterem opowiada o swojej pracy w komisji śledczej ds. afery Amber Gold, o jej problemach i największych zagrożeniach, o wycieku danych dotyczących jego miejsca zamieszkania, a także o tym, co się stanie, jeśli komisja da się skompromitować działaniami osób związanych ze służbami. Continue reading

Był to człowiek wielkiej pychy, oraz o umiejętności podporządkowania sobie ludzi i komenderowania nimi. Miał właściwości osobistego czaru, który pociągał do niego ludzi. Miał także rodzaj zdolności hipnotycznych, które sprawiały, że niektórzy ludzie ulegali mu w sposób irracjonalny, wcale nie dbając o to, jakie są rozumowe podstawy jego polityki. Continue reading

Teheran, miasto z którego pochodził najbardziej radykalny Ajatollah XX wieku – Chomeini, stolica państwa, które odpowiada za niepokoje na Bliskim Wschodzie od przynajmniej półwiecza, świętuje wybór Hassana Rouhaniego na prezydenta Państwa. Wybór ponowny, choć Rouhani nie obiecywał wiele więcej, niż otwarcie na Zachód. Zgniły Zachód. Continue reading

O koncesję na wydobywanie miedzi ze złoża pod Głogowem wystąpiła polska KGHM. Tymczasem resort środowiska w rządzie Tuska, prawo do eksploatacji wartego około miliard dolarów złoża, przyznał w niejasnych okolicznościach spółce Leszno Copper – kontrolowanej przez kanadyjski fundusz Lumina Capital Limited Partnership, a zarejestrowanej w Luksemburgu. Continue reading

Drogi Wiktorze,

W swoim codziennym życiu każdy z nas natrafia na przeszkody, z którymi nie możemy sobie poradzić: stres, choroby, kłopoty finansowe, problemy w pracy lub na uczelni…

Continue reading

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) to międzynarodowa umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem tej umowy jest utworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu i inwestycji poprzez zniesienie barier celnych i ujednolicenie przepisów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. Continue reading

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem amerykański prezydent Donald Trump nazwał byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya „psycholem” i „nienormalnym głupkiem” – pisze gazeta Ten New York Times, powołując się na notatkę ze spotkania polityków, która trafiła w ręce dziennikarzy. Continue reading

Póki nie obowiązywała poprawność polityczna, kłamstwo było postrzegane jako coś nagannego, czego należało się wstydzić. Ale „nowoczesnemu człowiekowi” udało się już wmówić, że w kłamstwie nie ma nic zdrożnego, podobnie jak w kradzieży, czy nawet morderstwie, zwłaszcza takim „zgodnym z prawem”. Ubecy mają czelność manifestować swoje żądania do przywilejów!  Uzasadniają to prosto: skoro nie potraficie wpakować nas do więzień, to byliśmy i jesteśmy lepsi od was i musicie nas sowicie wynagradzać!

Continue reading

Nie spodziewałem się niczego dobrego po wizycie Franciszka Papieża w Fatimie. To znaczy: ani poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi ani – przynajmniej – podjęcia działań na rzecz upowszechnienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, stanowiących wynagrodzenie za bluźnierstwa i obelgi przeciwko Matce Bożej. Niestety, nie zawiodłem się na Franciszku. Wygłosił on absolutnie nijakie przemówienie, pomijające wszystkie najważniejsze kwestie związane z objawieniami maryjnymi w Fatimie.

Nie ma więc nic podkreślającego dramatyczne wezwanie do nawrócenia, nic o możliwości i godziwości nałożenia na świat kary boskiej, nic na temat konieczności podejmowania wyrzeczeń czy ofiarowania cierpień w intencji nawrócenia grzeszników. Nie ma nic o szczególnych przymiotach Dzieci Fatimskich – Hiacynty i Franciszka, których Bergoglio ponoć kanonizował. Wreszcie – nie ma nic o modlitwie różańcowej, do której nawoływała Matka Boża.Co argentyński Biskup Rzymu uznał zaś za godne szczególnej uwagi? Przeczytajmy:
W swoich „Wspomnieniach” (III, n. 6) Siostra Łucja oddała głos Hiacyncie, dopiero co obdarzonej wizją: „Czy nie widzisz dróg, ścieżek i pól, pełnych ludzi, którzy płaczą z głodu, bo nie mają nic do jedzenia? A Ojciec Święty modli się w kościele przed Niepokalanym Sercem Maryi i razem z nim modli się bardzo dużo ludzi”. Dziękuję wam, bracia i siostry, że mi towarzyszycie! Nie mogłem tutaj nie przybyć, aby oddać cześć Maryi Pannie i Jej powierzyć Jej synów i córki. Pod Jej płaszczem nie zagubią się; z Jej ramion przyjdzie nadzieja i pokój, których potrzebują i o który błagam dla wszystkich moich braci w chrzcie i w człowieczeństwie, a zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych, więźniów i bezrobotnych, ubogich i opuszczonych.

Można więc powiedzieć: wielki jubileusz fatimski odbył się, bo musiał; a Franciszek uczestniczył w nim, bo musiał. Tak jak musiałby zapewne pojechać na setne urodziny nielubianej ciotki, której nigdy nie mógł wybaczyć, że go targała za ucho, złapawszy na popalaniu papierosów z chuliganami w bramie. Ale teraz może zająć się tym, co lubi i co najważniejsze: pomocą dla uchodźców w Europie, interkomunią z protestantami czy potępianiem integryzmu.

Krusejder
http://przedsoborowy.blogspot.s

 

Setną rocznicę objawień fatimskich uczczą w rozmaity sposób wierni we wszystkich polskich diecezjach. Będą to głównie Msze Święte z całonocnym czuwaniem i procesjami z figurą Matki Bożej Fatimskiej, ale także pielgrzymki rowerowe, konferencje i czytania orędzia fatimskiego, a nawet konkurs fotograficzny o kulcie maryjnym. Większość wydarzeń planowana jest na sobotę 13 maja, ale wiele inicjatyw zostało rozłożonych w dłuższym czasie. Continue reading

Gdybyśmy zapytali współczesnego Polaka o cuda eucharystyczne, to usłyszymy zapewne o Sokółce, Legnicy może także o Lanciano czy Bolsenie ale czy słyszeliście Państwo o Poznaniu? Pewnie nie, bo o tym co się tam wydarzyło w XIV wieku nie przeczytacie w żadnej książce czy leksykonie opisujących cuda eucharystyczne w Polsce i na świecie.  Continue reading

Choć wybory prezydenckie dopiero za trzy lata to na fali triumfalnego przemarszu Donalda Tuska z dworca do prokuratury opublikowano pierwszy wykonany przez Instytut Badań Poolster sondaż prezydencki, którego wynik wskazuje, że w II turze Słońce Peru pokonałoby Andrzeja Dudę w stosunku 49% do 39%. Continue reading

POWIĄZANIA Z ROSJĄ, ANEKS, WOJSKOWE SŁUŻBY INFORMACYJNE   Portal wpolityce.pl przedstawia kolejną relację z procesu, w którym prokuratura, powołując się na art.230 par.1 kodeksu karnego, oskarża dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego oraz byłego wysokiego funkcjonariusza kontrwywiadu PRL, płk. Aleksandra L., o rzekomą płatną protekcję podczas weryfikacji żołnierzy WSI, prowadzonej przez komisję pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza.

Continue reading

Świętowanie patriotycznych rocznic to dla państwowca-katolika sprawa delikatna. Z jednej strony bowiem, skoro państwowość jest dla nas wartością, nie możemy lekceważyć okazji pozytywnego pi-aru własnej ojczyzny, jaki stanowią rocznicowe wypominki.  Continue reading

Wiele zarzutów, jakie padało wobec polskich Żydów – szczególnie w okresie XX-lecia międzywojennego, dotyczyło skali ich kolaboracji z sowietami podczas wojny polsko-bolszewickiej. Trudno tu o jakiekolwiek wyliczenia, które mogłyby dać jasną odpowiedź, czy faktycznie przedstawiciele mniejszości żydowskiej (szczególnie z Kresów) masowo przechodzili na stronę wroga. Continue reading

No proszę! Kto by pomyślał, że i Episkopat polski włączy się do świętej wojny „populizmem”? No, ale jeśli padł taki rozkaz, to do świętej wojny z „populizmem” muszą przystąpić wszyscy, pod rygorem wykluczenia z grona mądrych, roztropnych i przyzwoitych. Continue reading

Wczoraj pod Sejmem, na szczęście nie w gmachu Sejmu, demonstrowali dawni esbecy i WSI wspierani przez działaczy SLD. Członkowie kawiorowej demokracji, z Włodzimierzem Czarzastym i Ryszardem Kaliszem na czele, ci którzy przegrali wybory parlamentarne i jak do tej pory nie rzucają się zbytnio w oczy, tym razem wygłosili płomienne przemówienia w obronie uciśnionych emeryckich kolegów. Continue reading

3 Maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I Wojnie Światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 roku. W 1920 roku zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Continue reading

Straszliwe obrazy przedstawiające dziesiątki ciał, przede wszystkim dzieci, ofiary ataku chemicznego armii syryjskiej w Chan Szajchun, spotkały się z szerokim odzewem na całym świecie. Media głównego nurtu natychmiast zaczęły rozpowszechniać potworne nagranie „zbrodni” Asada, nie trudząc się sprawdzeniem wiarygodności emitowanych materiałów. Continue reading

Macedoński parlament był świadkiem dwóch dynamicznych i szybko następujących wydarzeń, do których doszło w w czwartek (27 kwietnia – Red.) wieczorem. Pierwsze to „podobna do EuroMajdanu” próba zamachu stanu, a druga to udane wysiłki ludzi mające na celu odwrócenie tego nielegalnego przejęcia władzy i ochronę ich suwerenności. Continue reading

Rada Mediów Narodowych chce wyrzucenia byłych funkcjonariuszy SB oraz współpracowników PRL-owskich służb z mediów publicznych. Deklarację RMN w czambuł potępiły „Gazeta Wyborcza”, TVN oraz partie polityczne – jak się domyślacie: PO, Nowoczesna, SLD i PSL. Continue reading

  • Katyn Forest Massacre Memorial Committee, Inc., Polish Army Veterans Association & Polish American Congress cordially invites all of Polonia and general community to participate in a Memorial service to be held on April 22, 2017 (Saturday) at 4:00 pm at Katyn 1940 monument, Exchange PL., Jersey City, NJ. This Memorial service is a part of two-day event to commemorate the 77th. Anniversary of the Katyn Forest massacre of 1940 and the 7th. Anniversary of the Smolensk air plane crash of 4/10/2010. Second day of the Memorial service will take place April 23, 2017 at: Our Lady of Czestochowa Shrine, located at Ferry rd., Doylestown, PA. All veteran posts are requested to have Honor guard present. We invite all public officials and representatives of us Congress & senate, State government administration representatives to present appropriate resolutions and proclamations. General public is invited to participate free of charge. — * / PL / * — Komitet Pamieci Zbrodni Katynskiej, Stowarzyszenie Weteranow Armii Polskiej oraz Kongres Poloni Amerykanskiej serdecznie zaprasza cala Polonie na uroczystosc Katynska, ktora odbedzie sie 22go kwietnia, 2017 R. O godz. 16:00 przy pomniku Katyn 1940, Exchange PL., Jersey City, N.J. Uroczystosc jest czescia dwoch-dniowych obchodow 77ej rocznicy zbrodni Katynskiej oraz 7ej rocznicy katastrofy lotniczej pod Smolenskiem. Drugi dzien uroczystosci Katynskiej odbedzie sie 23go kwietnia, 2017 w Amerykanskiej Czestochowie, Ferry rd., Doylestown, PA. Wszystkie placowki weteranskie sa proszone o wystawienie pocztow sztandarowych. Oraz przestawicieli wladz USA, stanu New Jersey i Pennsylvania, representatow wladz lokalnych o zareprezentowanie odpowiednich rezolucji i proklamacji. Prosimy o jak najliczna obecnosc Polonii. For information contact: Krzysztof Nowak 609-580-0232 or krzysztoftnowak@yahoo.com  

Continue reading

Kalifornia to stan, którego mieszkańcy od lat zdradzają zdecydowanie liberalne poglądy. W czasie ostatnich wyborów prezydenckich Hillary Clinton pokonała tam Donalda Trumpa ogromną większością głosów. Jednak faktem jest również i to, że wschodnia część stanu różni się zdecydowanie od zachodniej. Fakt ten ma posłużyć jako uzasadnienie petycji w sprawie podziału Kalifornii na dwa oddzielne stany…

Continue reading

Kazimierz Pułaski fot.Wikipedia

Kazimierz Pułaski – polski arystokrata, wybitny żołnierz, bohater obojga narodów, określany jako „ojciec amerykańskiej kawalerii”. Życiorys tego polskiego patrioty to gotowy materiał na trzymający w napięciu film – pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, szaleńczych szarż, wzlotów i upadków. Kazimierz Pułaski nie jest postacią pomnikową, to bohater z krwi i kości, uzależniony od adrenaliny zawadiaka, określany często jako ostatni rycerz Rzeczpospolitej. Continue reading

Zostaliśmy obdarzeni przez Boga wolną wolą, czyli możliwością samodzielnego podejmowania decyzji. To w teorii. W praktyce naszym życiem chcą rządzić m.in. koncerny farmaceutyczne, które wraz z rządami państw nakłaniają do obowiązku szczepienia swoich obywateli, zmieniając w niektórych przypadkach ich życie o 180 stopni. W Polsce tylko w pierwszym roku życia dziecka obowiązuje 10 nakazanych prawnie szczepień. Odmówisz? Czeka cię kara nawet 50 tys. złotych.

Continue reading

 

Norwegia w majestacie swojego chorego prawa bezkarnie kradnie dzieci obcokrajowcom. Rocznie norweskie urzędy rabują ponad 3 tysiące dzieci w tym małym kraju. Norweżki rodzą coraz mniej dzieci, wolą zabrać  cudze i dodatkowo otrzymywać pieniądze od państwa  jako zawodowa rodzina zastępcza. Odzyskanie dziecka graniczy z cudem i wymaga pomocy adwokatów, detektywów oraz zawodowych komandosów. Lepiej nie jechać z dziećmi do Norwegii, nawet na wakacje, nie tylko do pracy! Continue reading

Poniższy artykuł powinien nam Polakom uświadomić  jakimi motywami kierują się różni przedstawiciele nauki, literatury i sztuki, o podwójnej państwowej lojalności i talmudycznej podwójnej moralności, którzy za pieniądze polskiego podatnika tworzą “dzieła” szkalujące Polskę i Polaków, rzekomo w imieniu wolności wypowiedzi.  Ich „produkty” świetnie mieszczą się w omawianej przez Autora “psychologii wstydu,” która ma nas Polaków rzucić na kolana i wymusić na nas spełnienie astronomicznych roszczeń „żydowskiego lobby”.
Continue reading

„Czy uważa pan Polaków za bydło?” – pytał Piotr Rybak prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Macieja Skórniaka. W odpowiedzi usłyszał, że jeśli nie wszystkim uda się wejść na salę, to przecież można uczestniczyć w procesie pozostając na korytarzu sądu, albo obserwować przekaz w mediach. Taka argumentacja nie przekonała sympatyków Rybaka, z których część pokonała nocą kilkaset kilometrów, aby zdążyć na proces o 9.00 rano. Policja nie wpuściła ich jednak na salę. W ten sposób wykonano zalecenie sędziego, który obawiał się politycznego wiecu. Na widowni zasiedli jednak przedstawiciele środowisk żydowskich. W rękach trzymali kwiaty i kartki z napisem „precz z faszyzmem”. Nikt jednak nie zwrócił im uwagi. Dopiero po serii głośnych komentarzy przewodniczący sądu przestrzegł o możliwości całkowitego opróżnienia sali. A przecież proces był jawny i prowadzono go w pomieszczeniu, gdzie widownia mogła pomieścić nawet kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni za drzwiami Polacy usiłowali protestować, lecz nikt do nich nie przyszedł. Po zamknięciu rozprawy sami udali się do prezesa sądu, którego znaleźli w biurze na ostatnim piętrze. Tam zadali mu szereg niewygodnych.

Continue reading