Monthly Archives: Sierpień 2016

Dzisiaj przed sądem w Warszawie odbyła się rozprawa z oskarżenia prywatnego, które Fundacja Kompania Kresowa, wydawca Kresów.pl, wytoczyła Marcinowi R., redaktorowi facebook’owego profilu „Rosyjska V kolumna w Polsce”.

 

Rozprawa zgodnie z zapowiedziami odbyła się dziś przed sądem w Warszawie. Miała charakter niejawny. Wcześniej o rozprawie szeroko informował na Facebooku Marcin R. – zarówno na swoim profilu prywatnym, jak i na prowadzonym przez siebie profilu „Rosyjska V kolumna w Polsce”. „Zapraszam na rozprawę! A kto nie może, niech przynajmniej udostępni ten post – to mi pomoże” – pisał R.. „Będzie się działo!” – dodawał.

W efekcie, przed salą zjawiła się grupa jego sympatyków i promotorów – w tym Kazimierz Wóycicki (wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, znany m.in. z publicznego nazwania ks. Isakowicza – Zaleskiego „agentem wpływu Kremla” i sugerowania, że powinien on zostać aresztowany), a także szefowa TV Biełsat Agnieszka Romaszewska (która niezgodnie z prawdą napisała w relacji: „Kresom[.pl] nie podobało się, że Marcin [R.] powiedział w TV Republika, iż są związani z ruchem narodowym. Uznali to określenie za zniesławiające”; Marcin R. w Telewizji Republika i na profilu „Rosyjska V kolumna…” niezgodnie z prawdą stwierdził, że nasz portal jest organizacyjnie związany z partią polityczną Ruch Narodowy).

Obecny był również rzecznik partii Zmiana, Tomasz Jankowski, który – jak napisał na Facebooku – przyszedł „przede wszystkim po to, by skonfrontować z rzeczywistością jego [Marcina R. – red.] internetowe peany na cześć… własnej odwagi”. Członkowie tej partii otwarcie deklarują poglądy prorosyjskie. Jankowski, którego także przyciągnął ww. wpis Marcina R., był jednak zawiedziony, o czym napisał na Facebooku: „Tyle się [R.] ogadał, a rozprawa za zamkniętymi drzwiami :(„.

Samo posiedzenie miało charakter pojednawczy. Kolejna rozprawa ma odbyć się pod koniec października.

http://www.kresy.pl

sygnatariuszy „Listu otwartego…”  w sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie

 

W dniu 30 lipca 2016 r. wystosowaliśmy „List otwarty …” w sprawie upamiętnienia miejsca omodlonego przez trzech Papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wraz z wielomilionową rzeszą wiernych na Błoniach w Krakowie. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, nie ma też wiele takich miejsc na świecie. Podkreśliliśmy, że najwłaściwszą formą takiego upamiętnienia jest znak Krzyża Chrystusowego.

Tekst listu jest dostępny od 31 lipca na portalu wPolityce.pl (link: http://wpolityce.pl/kosciol/302829-list-otwarty-do-jego-eminencji-ks-kardynala-stanislawa-dziwisza-oraz-do-prezydenta-krakowa-jacka-majchrowskiego-i-rady-miasta-krakowa  ), a „Nasz Dziennik” opublikował go w dniu 1 sierpnia na stronie 2. w numerze 178 (5626). Mówiono i pisano o tej inicjatywie  również w wielu innych mediach.

Podpisaliśmy ten list w grupie 11 sygnatariuszy, ale od początku otrzymywaliśmy informacje o tym, że tę inicjatywę wspiera wielka rzesza Polaków.

Obecnie wiele osób kieruje do nas nie tylko informacje o poparciu inicjatywy, ale chcą również wiedzieć jaki jest aktualny stan prac zmierzających do jej zrealizowania. Impulsem do nasilenia się pytań w tej sprawie było zdemontowanie Krzyża, który wcześniej został ustawiony na Błoniach w związku z modlitwą prowadzoną tam przez Ojca Świętego Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży.

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne postanowiliśmy, że będziemy sukcesywnie informować o postępie działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje będziemy przekazywać w formie kolejnych „Komunikatów”. 

1.      Od czasu opublikowania „Listu otwartego…” i dostarczenia jego oryginału wszystkim trzem Adresatom przedstawiciele sygnatariuszy zostali zaproszeni przez JEm. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – metropolitę krakowskiego oraz Pana Bogusława Kośmidera – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Jak dotąd nie odpowiedział na inicjatywę Prezydent Miasta Krakowa.

2.      Podczas rozmów przeprowadzonych z dwoma wymienionymi wyżej Adresatami „Listu otwartego …” uściślona została forma realizacji inicjatywy.  Należało bowiem  uwzględnić to, że materiał i konstrukcję Krzyża ustawionego na Błoniach na czas Światowych Dni Młodzieży przyjęto, zakładając krótki czas jego zachowania w tym miejscu. Chcąc umieścić znak, który ma świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o wyjątkowości tego miejsca, należy zastosować odpowiedni materiał i konstrukcję Krzyża. Podjęto zatem prace nad projektem Krzyża i zagospodarowania jego najbliższego otoczenia.

3.      Inicjatywa przedstawiona w „Liście otwartym …”, chociaż podpisana przez 11 osób, już w chwili jej przedstawiania miała poparcie wielu Polaków. To poparcie musimy obecnie udokumentować, aby przedstawić je podejmującym decyzje administracyjne. Prosimy więc wszystkich popierających inicjatywę oznaczenia Krzyżem na Błoniach Krakowskich miejsca modlitwy trzech Papieży z milionami wiernych o nadsyłanie listów z wyrażeniem takiego poparcia.

4.      Osoby i instytucje przesyłające wyrażone w liście poparcie powinny na początku listu zamieścić kilku słów wskazujących na to, że poparcie dotyczy umieszczenia Krzyża w miejscu modlitwy trzech Papieży na Błoniach w Krakowie.

Osoby indywidualnie wysyłające listy powinny również podać informacje o nadawcy tzn. imię i nazwisko, dokładny adres, datę i podpis wysyłającego list.

Osoby organizujące w swoim otoczeniu zbieranie podpisów od osób popierających inicjatywę mogą przesyłać je na wspólnej liście, w której nagłówku znajdą się zdania o poparciu inicjatywy, a następnie podpisy i informacje o podpisujących ujęte w układzie tabelarycznym. Taką listę prosimy przesłać wraz z informacją o nadawcy przesyłki.

Stowarzyszenia, organizacje, zespoły parafialne, organy samorządowe przesyłają listy z poparciem inicjatywy podpisane przez uprawnionych reprezentantów tych instytucji.

Prosimy listy z poparciem inicjatywy kierować pod adres:

dr inż. Antoni Zięba, 31-142 Kraków, ul. Krowoderska 24 m 6

(z zaznaczeniem na kopercie: „Krzyż na Błoniach”).

Można też przesyłać listy drogą internetową pod adres: biuro@pro-life.pl

Sprawę przedstawioną powyżej prosimy traktować jako bardzo pilną.

5.      Zapewne wkrótce trzeba będzie powołać Komitet Budowy Krzyża, którego zadaniem będzie doprowadzenie do pełnej realizacji tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje w tej sprawie zamieścimy w następnych komunikatach.

6.      Chcąc zapewnić pełną wiarygodność i rzetelność w przekazywaniu stanowiska sygnatariuszy „Listu otwartego …” będziemy nasze informacje przedstawiać w formie komunikatów przekazywanych do mediów. Wszelkie inne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako wyrażające stanowisko sygnatariuszy

7.      Zapytania i listy w sprawie inicjatywy obywatelskiej można kierować również pod adres wymieniony w punkcie 3 niniejszego „Komunikatu”.

 

Z nadzieją na rychłe zrealizowanie tej inicjatywy obywatelskiej w imieniu sygnatariuszy „Lista otwartego …”

                       art. fotografik  Adam Bujak  …………………………………………..

                      prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m. …………………………

                      dr inż. Antoni Zięba ……………………………………………………

Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.

 

Sygnatariusze „Listu otwartego …”:

prof. dr hab. Franciszek Adamski, art. fot. Adam Bujak, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c. m., red. Magdalena Guziak-Nowak, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Paweł Kisiel, prof. dr hab. Kazimierz Korus, Dr med. Rafał Michalik, red. Leszek Sosnowski, dr inż. Antoni Zięba.

After 12 years on the corner of Skyline and Campbell, we are moving to our new permanent home in our very own building at 3035 N. Swan.
 

Yes, Madaras Gallery/Skyline is moving–
and we’re having a big Moving Sale starting TODAY!
New Gallery will open by October 1st.

Dear Gallery Patrons,

 
After 12 years on the corner of Skyline and Campbell, we are moving to our new permanent home in our very own building at 3035 N. Swan. The building was formerly Rochelle Rubin Design Resource (just north of Plaza Palomino on the west side of Swan– 2 doors north of Chad’s). It is a great location and a building that seems made for an art Gallery with a combination of a large entry with high ceilings, a fireplace, dramatic niches and small intimate rooms
 
And we will have parking for more than 100 cars since we share the parking lots with the other businesses in the complex.

 
When our rent at Gallery Row increased by 30%, my husband Miro and I began considering other options. After much searching, we identified the Rochelle Rubin building as a perfect fit for us. When I called Rochelle (whom I’ve know for 35 years) to ask if she’d consider selling the building, she stunned me when she said that just last night she’d decided to sell.
 
I believe the art will show even better in this new space of 6 rooms that afford exploration and discovery. And there’s even a designer bathroom!
 
I am beyond ecstatic. We plan to move the last week in September and open on or before October 1st. I can’t wait to show you the new Gallery!
 
Warm regards,
Diana
 
Meanwhile- we’re having a huge Moving Sale…

 
After a Good Rain
at Madaras/Skyline including Show Minis (framed 8×10 canvases that look like little originals), select matted prints, ALL canvases 16×20 and larger (15-50% off), furniture 

and much more. Hope to see you at the Gallery soon!

 

 

Early Bird On NOW…

Shop at either Gallery or Online!

 
Early Bird 2016 is here, at both Madaras Galleries AND Online at madaras.com.
 

2017 Madaras SW Art Calendar
Mr. & Mrs. Cardinal
Marble Coasters

         Santa’s Desert Sleigh

 
Special pricing on the gorgeous new Madaras 2017 Southwest Art Calendar, as well as all Holiday Cards, Canvases and select Southwest Gift items. 

 
PLUS, this year enjoy FREE SHIPPING on all orders over $200 for a limited time only.
 

Stop In or Visit Us Online SOON!

And Please Join Us…
 
Madaras Gallery 2011
Art Walk 2016
 
Madaras Gallery/Skyline
Thursdays 5-7pm
&
Sundays 1-4pm
Stop in to see us soon!

Madaras Gallery, Inc. | diana@madaras.com | (520) 615-3001 |  madaras.com

Madaras Gallery/Skyline                           Broadway Gallery
3001 E. Skyline Dr. (NE corner at Campbell)       1535 E. Broadway Blvd.
                     Tucson, AZ  85718                                  Tucson, AZ  85719
                           (520) 615-3001                                      (520) 623-4000
                    OPEN 7 DAYS a WEEK!

 

Uważam, że dofinansowanie polskich rodzin to znakomite pociągnięcie rządu pod każdym względem i powtarzanie znanych argumentów jest w tym miejscu zbędne.

  Mam natomiast nowatorski pomysł jak potrzebne na tę akcję pieniądze zdobyć i jeszcze umocnić demokrację, o którą wszyscy (prawie bez wyjątku) walczą. Przejawem demokracji, najbardziej oczywistym, są wybory. Tak się jednak składa, że Polacy nie przepadają za tym społecznym obowiązkiem. W PRL-u, to co innego.  Jak się nie poszło głosować (wybierać nie było z czego, bo była tylko jedna lista), to można było się spodziewać szykan w pracy, albo kłopotów przy staraniu się o paszport.

Teraz mamy wolność i duża część z nas rozumie to jako wolność od wszelkich obowiązków, nieobwarowanych karą za ich niedopełnienie. No to nałóżmy karę za bojkot wyborów. Grzywna 500 zł za niestawienie się w punkcie wyborczym może uświadomi obywatelom naszego kraju, że ich głosy są ważne dla nas wszystkich. Nie bylibyśmy przecież jedynym krajem, w którym taki obowiązek istnieje. 

 

Pozdrawiam i do następnej soboty

 

Małgorzata Todd

 

Wysłuchaj felietonu w wersji audio 

 
 

Szanowna Pani Małgorzato

Dorzucę do Pani rozważań moją drobną refleksję na temat podatności niektórych ludzi do poddawania się urokowi „fałszywych proroków”. Jest ciekawym zjawiskiem, że ludzie którzy tak łatwo ulegają uwiedzeniu przez tzw. autorytety (podkreślam tzw.) w życiu osobistym są wyjątkowo czujni i nieufni w stosunku do swojego bliźniego (w większości zapewne działa to na zasadzie „każda szuja myśli, że wszyscy są szujami”). Natomiast osoby przenikliwe o rozbudowanej wyobraźni są nieufni w stosunku do ludzi i instytucji mających w ręku instrumenty do manipulacji społecznej. Trafnie rozpoznają skłonność niektórych z tych bytów do niecnego wykorzystania tzw. ciemnego ludu. Ta kategoria ludzi jest niestety mniej czujna w stosunku do najbliższego swojego otoczenia i zwykle przecenia intencje bliźnich. Z tych dwóch kategorii ludzi zdecydowanie bardziej cenię tą drugą z wymienionych, bo ta jeżeli obdarzy zbyt wielkim zaufaniem swojego znajomego, kolegę, sąsiada, to płaci za swoją naiwność indywidualnie. Natomiast za obdarzanie bezgranicznym zaufaniem „fałszywych proroków” przez pierwszą z wymienionych kategorii, płacimy my wszyscy.

Serdecznie Panią pozdrawiam Ewa Działa-Szczepańczyk  

Lekcja pokera

odcinek 170

   Po przerwie nadal zeznawała Misiula.

 – Czy może pani opisać sądowi, co wydarzyło się w mieszkaniu, do którego się pani włamała? – spytał prokurator.

 – Spróbuję, chociaż… – zawahała się.

 – Jeśli można, Wysoki Sądzie – wtrącił adwokat. – Z tego, co mi wiadomo, świadek utraciła pamięć, więc czy jest sens męczenia osoby po tak trudnych przejściach, zwłaszcza że jej zeznania nie mają bezpośredniego związku ze sprawą.

  – Jeżeli świadek nadal czuje się niedobrze, możemy zwolnić ją z dalszych przesłuchań – powiedział sędzia.

   – Chcę zeznawać – odparła Misiula. – Chcę, żeby cała prawda wyszła na jaw. Mój zanik pamięci był krótkotrwały. Teraz pamiętam wszystko, łącznie z twarzą oprawcy.

   Misiula opisała dokładnie, jak została przyłapana, więziona i maltretowana.

   – Czy na sali znajduje się pani oprawca? – spytał Boruta.

   – Tak. Siedzi tam – wskazała Dymitra Golonkę. – To sadysta i morderca. Cudem ocalałam.

   – Nie mam więcej pytań – powiedział prokurator.

   – Ani ja – dodał obrońca.

   – Ale ja chcę jeszcze coś dodać – oświadczyła Misiula. – Dymek, to jest Dymitr Golonka był oprawcą, ale zleceniodawcą był ktoś inny.

   – Kto? – spytał sędzia.

   – Nie znam jego twarzy. Słyszałam tylko głos.

   Misiula wróciła na ławkę, usiadła i zamknęła oczy. Była wyczerpana, ale nie chciała opuścić sali. Wystarczyło przecież słuchać tego, co istotne i pomijać to, co mniej ważne.

   Następnym świadkiem był teść oskarżonego. Sędzia poinformował go, że jako spowinowacony z oskarżonym ma prawo odmówić zeznań. On jednak wyraził chęć zeznawania. Prokurator nie zdążył mu jednak zadać pierwszego pytania, gdy Misiula zerwała się ze swojego miejsca i krzyknęła:

   – To on! Poznaję ten głos!

 

CDN

 

Mazowiecki Sejmik Antysystemowy Oburzonych sobota, 3 września, godz. 12:00 Warszawa, Plac Defilad, przed PKiN, wejście do PKiN od strony ul. Marszałkowskiej

Jeśli ktoś będzie w stanie przybyć wcześniej, to zapraszamy także do wzięcia udziału w demonstracji organizowanej przez stowarzyszenie OBURZONYCH przeciw bezprawiu w Polsce już od godziny 8:oo rano w czasie obrad Kongresu Sędziów Polskich w Pałacu Kultury i Nauki w tym samym miejscu (wejście do PKiN od strony ul. Marszałkowskiej). O godz. 12:oo udamy się na nasze spotkanie. 

W załączniku wywiad z v-ce przewodniczącym Oburzonych

Dotychczas odbyły się już tego typu sejmiki we wszystkich województwach z wyjątkiem opolskiego i lubuskiego. Działaczy i sympatyków OBURZONYCH w tych województwach prosimy o informację kiedy i gdzie najlepiej byłoby zorganizować taki sejmik.__________________

dr Marek Ciesielczyk
Skrytka pocztowa 40
33-100 Tarnów 1

tel. + 48 601 255 849
e-mail:  dr.ciesielczyk@gmail.com

polecam:
www.marekciesielczyk.com

Benjamin H. Freedman, żydowski historyk-badacz-naukowiec, Common Sense (Zdrowy rozsądek) 2.1.53 i 5.1.59

 

„Tzw. Żydzi oszukali chrześcijan w najbardziej bezbożny sposób w historii, uważany za najskuteczniejszą broń.”

„Ta technika ‘wielkiego kłamstwa’ pierze mózgi amerykańskich chrześcijan, by wierzyli, że Jezus Chrystus był „Królem Żydowskim,” w tym sensie że tzw. dzisiejsi ‘Żydzi’ nazywają się ‘Żydami.’ Określenia tego użyto po raz pierwszy w angielskim tłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu, setki lat zanim tzw. Żydzi porwali wyraz ‘Żyd’ w XVIII w., by przypodobać się chrześcijanom, że wiąże ich pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. To rzekome pokrewieństwo bierze się z mitu o ich wspólnym pochodzeniu z tzw. ‘Żydami’ z ziemi świętej historii Starego Testamentu, fikcji opartej na legendzie.”

„Amerykańscy chrześcijanie mało podejrzewają, że pierze im się mózgi przez 24 godziny każdego dnia w radio i telewizji, gazetach i czasopismach, w filmach i sztukach, w książkach, robią to przywódcy polityczni już na stanowiskach i ich szukający, przywódcy religijni z ambon i na zewnątrz kościołów, liderzy w dziedzinie edukacji i poza zajęciami programowymi, oraz wszyscy liderzy w biznesie, profesjach i finansach, dbający o bezpieczeństwo ekonomiczne, którzy wysługują się tzw. „Żydom” historycznie pochodzenia chazarskiego.

Niczego nie podejrzewających chrześcijan ustawia się po drugiej stronie zapory, utrudniającej im dostęp do źródeł, których nie mają powodów podejrzewać. Niepodważalne fakty dostarczają niepodważalny dowód uczciwości historycznej, że tzw. „Żydzi” na całym świecie, pochodzący z Europy wsch. są niewątpliwie historycznymi potomkami Chazarów, pogańskiego turecko-fińskiego starożytnego mongoloidalnego narodu głęboko w sercu Azji, jak mówi historia, którzy walczyli w krwawych wojnach od I w. pne w Europie wsch., gdzie założyli swoje chazarskie królestwo. Z jakiegoś tajemniczego powodu historia królestwa Chazarów rzuca się w oczy na skutek jej nieobecności w programach w szkołach i na uczelniach.

„Historyczne istnienie królestwa chazarskiego tzw. „Żydów,” ich wzrost i upadek, zniknięcie na stałe królestwa Chazarów jako narodu z mapy Europy, oraz jak król Bulan i naród chazarski ok. 740 AD stali się tzw. „Żydami” poprzez konwersję, ukrywała przed amerykańskimi chrześcijanami cenzura nałożona przez tzw. „Żydów,” historycznie pochodzenia chazarskiego, we wszystkich mediach USA i masowej komunikacji przez nich kierowanych. Później w 1945 r. ten autor podawał „fakty z życia” Chazarów do publicznej wiadomości na terenie całego kraju, publikował wyniki wielu lat intensywnych badań tej sprawy. Publikacje te były sensacyjne i bardzo skuteczne, ale widocznie gniewały tzw. „Żydów,” którzy nadal szkalowali tego autora wyłącznie z tego powodu. Od 1946 roku, przeprowadzali przeciwko niemu brutalną kampanię, dążąc tym samym do dalszego ukrycia faktów, z oczywistych powodów. Dlaczego obawiają się prawdy?

W oryginalnym wydaniu z 1903 roku ‘Encyklopedii żydowskiej’ w nowojorskiej bibliotece publicznej, oraz w bibliotece kongresu, t. 4, s. 1-5, jest najbardziej wszechstronna historia Chazarów. Również w nowojorskiej bibliotece publicznej jest 327 książek największych na świecie historyków oraz inne źródła, poza ‘Encyklopedią żydowską,’ na temat historii Chazarów, napisane pomiędzy III i XX w. przez ówczesnych Chazarów i przez współczesnych historyków.”

Jezus był ‘Judejczykiem,’ a nie Żydem

Za Jego życia, żaden człowiek i w żadnym miejscu nie był opisywany jako „Żyd.” Fakt ten popierają teologia, historia i nauka. Kiedy Jezus był w Judei, nie była ona „ojczyzną” przodków tych, którzy obecnie stylizują się na „Żydów.” Ich przodkowie nigdy nie postawili stopy w Judei. Żyli oni w tym czasie w Azji, ich „ojczyźnie,” i byli znani jako Chazarowie. W żadnym z rękopisów oryginalnych Starego czy Nowego Testamentu, Jezusa nie nazywano „Żydem.” Termin ten powstał w końcu XVIII w. jako skrót terminu Judejczyk i odnosi się do mieszkańca Judei, bez względu na rasę czy religię, podobnie jak termin „Teksańczyk” oznacza osobę żyjącą w Teksasie.

Pomimo potężnych wysiłków propagandowych tzw. „Żydów,” nie byli w stanie udowodnić na podstawie źródeł historycznych, że jest choćby jeden zapis, sprzed tego okresu, o rasie, religii czy narodowości, odnoszących się do „Żyda.” Sekta religijna w Judei, w czasach Jezusa, do której samozwańczy „Żydzi” obecnie odnoszą się jako do „Żydów,” były znani jako „faryzeusze.” Współczesny „judaizm” i „faryzeizm” w czasach Jezusa oznaczają to samo..

Jezus brzydził się i potępił „faryzeizm,” stąd słowa: „Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, węże, pokolenie żmij.”

Źródło: http://www.biblebelievers.org.au/jesusjew.htm

Tłum. Ola Gordon.

Benjamin H. Freedman, żydowski historyk-badacz-naukowiec, Common Sense (Zdrowy rozsądek) 2.1.53 i 5.1.59

„Tzw. Żydzi oszukali chrześcijan w najbardziej bezbożny sposób w historii, uważany za najskuteczniejszą broń.”

„Ta technika ‘wielkiego kłamstwa’ pierze mózgi amerykańskich chrześcijan, by wierzyli, że Jezus Chrystus był „Królem Żydowskim,” w tym sensie że tzw. dzisiejsi ‘Żydzi’ nazywają się ‘Żydami.’ Określenia tego użyto po raz pierwszy w angielskim tłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu, setki lat zanim tzw. Żydzi porwali wyraz ‘Żyd’ w XVIII w., by przypodobać się chrześcijanom, że wiąże ich pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. To rzekome pokrewieństwo bierze się z mitu o ich wspólnym pochodzeniu z tzw. ‘Żydami’ z ziemi świętej historii Starego Testamentu, fikcji opartej na legendzie.”

„Amerykańscy chrześcijanie mało podejrzewają, że pierze im się mózgi przez 24 godziny każdego dnia w radio i telewizji, gazetach i czasopismach, w filmach i sztukach, w książkach, robią to przywódcy polityczni już na stanowiskach i ich szukający, przywódcy religijni z ambon i na zewnątrz kościołów, liderzy w dziedzinie edukacji i poza zajęciami programowymi, oraz wszyscy liderzy w biznesie, profesjach i finansach, dbający o bezpieczeństwo ekonomiczne, którzy wysługują się tzw. „Żydom” historycznie pochodzenia chazarskiego.

Niczego nie podejrzewających chrześcijan ustawia się po drugiej stronie zapory, utrudniającej im dostęp do źródeł, których nie mają powodów podejrzewać. Niepodważalne fakty dostarczają niepodważalny dowód uczciwości historycznej, że tzw. „Żydzi” na całym świecie, pochodzący z Europy wsch. są niewątpliwie historycznymi potomkami Chazarów, pogańskiego turecko-fińskiego starożytnego mongoloidalnego narodu głęboko w sercu Azji, jak mówi historia, którzy walczyli w krwawych wojnach od I w. pne w Europie wsch., gdzie założyli swoje chazarskie królestwo. Z jakiegoś tajemniczego powodu historia królestwa Chazarów rzuca się w oczy na skutek jej nieobecności w programach w szkołach i na uczelniach.

„Historyczne istnienie królestwa chazarskiego tzw. „Żydów,” ich wzrost i upadek, zniknięcie na stałe królestwa Chazarów jako narodu z mapy Europy, oraz jak król Bulan i naród chazarski ok. 740 AD stali się tzw. „Żydami” poprzez konwersję, ukrywała przed amerykańskimi chrześcijanami cenzura nałożona przez tzw. „Żydów,” historycznie pochodzenia chazarskiego, we wszystkich mediach USA i masowej komunikacji przez nich kierowanych. Później w 1945 r. ten autor podawał „fakty z życia” Chazarów do publicznej wiadomości na terenie całego kraju, publikował wyniki wielu lat intensywnych badań tej sprawy. Publikacje te były sensacyjne i bardzo skuteczne, ale widocznie gniewały tzw. „Żydów,” którzy nadal szkalowali tego autora wyłącznie z tego powodu. Od 1946 roku, przeprowadzali przeciwko niemu brutalną kampanię, dążąc tym samym do dalszego ukrycia faktów, z oczywistych powodów. Dlaczego obawiają się prawdy?

W oryginalnym wydaniu z 1903 roku ‘Encyklopedii żydowskiej’ w nowojorskiej bibliotece publicznej, oraz w bibliotece kongresu, t. 4, s. 1-5, jest najbardziej wszechstronna historia Chazarów. Również w nowojorskiej bibliotece publicznej jest 327 książek największych na świecie historyków oraz inne źródła, poza ‘Encyklopedią żydowską,’ na temat historii Chazarów, napisane pomiędzy III i XX w. przez ówczesnych Chazarów i przez współczesnych historyków.”

Jezus był ‘Judejczykiem,’ a nie Żydem

Za Jego życia, żaden człowiek i w żadnym miejscu nie był opisywany jako „Żyd.” Fakt ten popierają teologia, historia i nauka. Kiedy Jezus był w Judei, nie była ona „ojczyzną” przodków tych, którzy obecnie stylizują się na „Żydów.” Ich przodkowie nigdy nie postawili stopy w Judei. Żyli oni w tym czasie w Azji, ich „ojczyźnie,” i byli znani jako Chazarowie. W żadnym z rękopisów oryginalnych Starego czy Nowego Testamentu, Jezusa nie nazywano „Żydem.” Termin ten powstał w końcu XVIII w. jako skrót terminu Judejczyk i odnosi się do mieszkańca Judei, bez względu na rasę czy religię, podobnie jak termin „Teksańczyk” oznacza osobę żyjącą w Teksasie.

Pomimo potężnych wysiłków propagandowych tzw. „Żydów,” nie byli w stanie udowodnić na podstawie źródeł historycznych, że jest choćby jeden zapis, sprzed tego okresu, o rasie, religii czy narodowości, odnoszących się do „Żyda.” Sekta religijna w Judei, w czasach Jezusa, do której samozwańczy „Żydzi” obecnie odnoszą się jako do „Żydów,” były znani jako „faryzeusze.” Współczesny „judaizm” i „faryzeizm” w czasach Jezusa oznaczają to samo..

Jezus brzydził się i potępił „faryzeizm,” stąd słowa: „Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, węże, pokolenie żmij.”

Źródło: http://www.biblebelievers.org.au/jesusjew.htm

Tłum. Ola Gordon.

Komitet Katyński, Okręgu 2. SWAP , Placówka SWAP Jersey City i Kongres Polonii Amerykańskiej zapraszają do wzięcia udziału w ceremonii złożenia kwiatów przy pomniku Katyń 1940.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 4 ppoł. W programie: odśpiewanie hymnów narodowych, modlitwa, złożenie kwiatów, apel poległych, odczytanie proklamacji, krótkie przemówienia honorowych gości, podziekowanie dzieci szkolnych dla gosci honorowych za udzial w Uroczystosci, oraz wystep chóru Aria-Wallington, N.J.  Pomnik Katyń 1940, Exchange Pl., Jersey City, NJ 07302.
 

Uroczystości przy pomniku Katyń 1940 w Jersey City

Niedziela 18 września 2016 – Niedziela 18 września 2016
Pomnik Katyń 1940, Exchange Pl., Jersey City, NJ 07302

Pielgrzymka do sanktuarium w Licheniu niezwykle pozytywnie mnie zaskoczyła. Bałem się tandetnego kiczu, a zastałem doskonale funkcjonuje przedsiębiorstwo, ogromne „centrum handlowe” z dość nietypową ofertą.

Brzmi to może obrazoburczo, ale Licheń to miejsce doskonale wychodzące naprzeciw możliwościom percepcyjnym i oczekiwaniom laicyzujących się w zastraszającym tempie Polaków. Każdy kto zechce znajdzie w nim przeżycie religijne, ale liczne osoby nie wykazujące aspiracji do życia duchowego miło spędza w nim czas, i mając pozytywne wspomnienia z Lichenia będą wiedzieć gdzie się udać gdy nagle poczują potrzebę relacji z Bogiem.

 

Licheń jest jak wielki neon z Las Vegas. Bezrefleksyjnie przyciąga uwagę ludzi zepsutych konsumpcjonizmem i tandetną pop kultura, którzy w poszukiwaniu rozrywki, z ciekawości, nagle trafią w miejsce gdzie jest spowiedź, adoracja najświętszego sakramentu, msze święte, dewocjonalia i literatura religijna. Coś czego, ani w niedziele, ani innego dnia, nie zjadą w żadnym supermarkecie.

 

Obok sanktuarium w Licheniu jest Aleja Ofiar Katastrofy Smoleńskiej wzdłuż której zasadzono 98 dębów w 2011 (co oznacza, że i swój dąb ma działaczka pro aborcyjna która zginęła w Smoleńsku).

 

Wokół sanktuarium są trzy bardzo duże domy pielgrzymów z ogromnymi stołówkami (których oferta zdecydowanie nie zachwyca), oraz liczne mniejsze bary, kawiarnie, restauracje. Ceny pokoju jednoosobowego zaczynają się od 75 zł, jednorazowo tylko dwa z trzech domów pielgrzyma mogą pomieścić ponad 1000 osób. Koszt śniadania to około kilkunastu złotych, a objazdu ponad dwadzieścia.

 

Architektura samej bazyliki na żywo robi zupełnie inne wrażenie niż na zdjęciach, Zdjęcia sugerują, że jest kiczowata. Jednak na żywo nie czuć estetycznego dysonansu. Zadziwia jednak to, że styl architektoniczny bardzo podobny jest do tego, który miłośnicy komiksów mogą znać z komiksów o przygodach Supermena na Kryptonie – monumentalne klasyczne i modernistyczne budowle (lżejsze i bardziej gibkie od socrealistycznych, realistyczne rzeźby, inkrustacje z motywami jak z Stanisława Szukalskiego).

 

(…)

 

Więcej o Licheniu w artykułach i filach

 

Zaproszenie do Lichenia

http://prawy.pl/35608-zaproszenie-do-lichenia/

Licheń – Golgota wzniesiona z kamieni przyniesionych przez pielgrzymów

http://prawy.pl/35646-lichen-golgota-wzniesiona-z-kamieni-przyniesionych-przez-pielgrzymow/

Bazylika w Licheniu

http://prawy.pl/35923-bazylika-w-licheniu/

Licheń – ogromne centrum handlowe z dość nietypową ofertą

http://prawy.pl/35998-lichen-ogromne-centrum-handlowe-z-dosc-nietypowa-oferta/

 

Jan Bodakowski

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14089247_1170193106389862_2667791457695547563_n.jpg?oh=

f1927e86305eb98d76b858bcfe5158ae&oe=585519D5

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14063721_1170192993056540_7268188976369628748_n.jpg?oh=2e99921ce645ee

72195ec678e7c22e6&oe=585B388B

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/14045972_1170192889723217_50781676870945

542_n.jpg?oh=263b269e406f5840576590920f935858&oe=58111EC4

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14034978_1170193066389866_5016308431399258922

_n.jpg?oh=e4cd9eb3c19577610a549e9ceaddcd4f&oe=585E5976

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14053979_1170193259723180_1367848851625837215_n.jpg?oh

=168d2901fa4433601c7209d0c5aa16cb&oe=5842F22A

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14067597_1170193356389837_9045728659403425675_n.jpg?oh

=32660b7d2b180f462e2e63bd37a01cab&oe=585263D7

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14102691_1170193309723175_2358679607420401005_n.jpg?oh

=f9681e1af4db9700ba28aa1df5eb472c&oe=5853EAA7

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14064176_1170193623056477_2509069268643058353_n.jpg?oh

=47bd56cc28b6ecccfad95ce225c78e26&oe=5843855A

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14100371_1170193573056482_7038068950061215333_n.jpg?oh

=fe339060c09c802dbef8761dc38a0742&oe=584F7DA7

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14034804_1170193619723144_3045339629965824782_n.jpg?oh

=9114cfff642f61afe90da190a55a4e1c&oe=58109E15

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14046125_1170193696389803_2358942692841875991_n.jpg?oh

=12ace260ac77bf371206a5b904aa15db&oe=58153272

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14068088_1170193799723126_8326865472216346928_n.jpg?oh

=f761dd47645d730aedd8a8f015d2daca&oe=5847516A

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14068190_1170193766389796_4323587025544145508_n.jpg?oh

=84bea9f385f80f4f5dd5e9015e21f72a&oe=58446BAF

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14095754_1170193826389790_5531344626888867892_n.jpg?oh

=8e459b09fed4f8b7b92faa74c0bb2b4b&oe=5811B82A

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14063799_1170193933056446_7431422930427745305_n.jpg?oh

=44973289327e1e2da69f5a7edd09f6f4&oe=58405A8B

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14054117_1170194056389767_3942417370472120695_n.jpg?oh

=e9004c0f6d274530b3a2c52375b9682e&oe=585EFBB9

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14046154_1170194016389771_7313147567104137301_n.jpg?oh

=938455283d7df82f972d90aa1a150a98&oe=584B40E4

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14079872_1170194126389760_8281625002299988364_n.jpg?oh

=ea910e0d14ec76e5812254a99c2d4cfc&oe=5854DA1D

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14022375_1170194146389758_1274592662918744271_n.jpg?oh

=ddd905e8f5b3efe0ead297f9818ec979&oe=584900E0

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14063960_1170194209723085_5918959357457133321_n.jpg?oh

=ff9425eff141f52de65c6e8ea947ab8d&oe=584F197A

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14079641_1170194409723065_3485914543413385443_n.jpg?oh

=c2f21944086cff8dfcc4b47857a92abc&oe=58559D09

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14046020_1170194386389734_9058792381358548033_n.jpg?oh

=57bf061b2e3994f4cf60e9f40efbb779&oe=58509282

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14046132_1170194436389729_3274728983186582344_n.jpg?oh

=a12c5faa16a81c11156a4ed86ff265f1&oe=583DA2D0

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13939382_1170194563056383_5213327674591791838_n.jpg?oh

=d8d291f3c59d7aa4ba6aa3c6e357f6f4&oe=58484351

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14022297_1170194736389699_7162216580742132076_n.jpg?oh

=2bfe93f3c315fbc2ce55ccaa811e5d2c&oe=58114B65

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14039889_1170194626389710_8330567574195270885_n.jpg?oh

=44d6dc1351b849e423748144a2573962&oe=584F2DA9

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14100433_1170194693056370_5810449959129298747_n.jpg?oh

=c22f82176e93318b1a16a5eb25c2188d&oe=5810314F

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14100313_1170194879723018_4044075529488097436_n.jpg?oh

=9ae4b44063c073f3d73fc2df7500b8e6&oe=5843774F

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14067697_1170194926389680_934190438318964565_n.jpg?oh

=6844bf11980557961ed89af79bcc2cf1&oe=5844FD6F

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14063821_1170194916389681_7981201633584970997_n.jpg?oh

=bd7d2e6bc8600fcfa3486e21c4807010&oe=585D4467

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14021557_1170195026389670_1322235778031162952_n.jpg?oh

=17970a9a2cd6ae016a31cef4fa9c4f49&oe=5844D636

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14039901_1170195193056320_5837420193951163858_n.jpg?oh

=8fbaa8e2f3c7bb666c8874d7ab974acf&oe=581137F8

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14089269_1170195196389653_1928521009957882012_n.jpg?oh

=aaf0abf408b4d36e6b868bc6fd07ec99&oe=5856846E

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14046122_1170195239722982_3981766346713992681_n.jpg?oh

=73dcdeafb0fcc664fe43b4798d9ce2f5&oe=583ECD5D

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14079474_1170195453056294_127956537612207431_n.jpg?oh

=e16b989f96c971eedb157afd56ac5799&oe=5855927A

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14089064_1170195433056296_5861858895335221942_n.jpg?oh

=e520ad45cbf4917c2013f3f8e099c428&oe=585BD050

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14064211_1170195966389576_7515884363081724909_n.jpg?oh

=3641ad54fbea3d2677cd37802dd712d6&oe=5845AF41

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14067640_1170196019722904_8502415286214055157_n.jpg?oh

=e70f173715edbf5ca4558a3abe158e8b&oe=58140C6E

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14088658_1170196119722894_3318390166283234383_n.jpg?oh

=8878a870009fa004db30af9c6933366f&oe=585D3629

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14063706_1170196516389521_343758620937760148_n.jpg?oh

=4b5432d4efc4ee41e732a43d877764b1&oe=585AFA90

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14045952_1170196496389523_5184753391432889551_n.jpg?oh

=088f8b3d939fba896ee2233bfd838b45&oe=5847A1B5

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14055104_1170196536389519_107539590061539100_n.jpg?oh

=6bd0e685275b8a0963e9ae348f7c4301&oe=584F7F10

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14102313_1170196593056180_8565600917534986

290_n.jpg?oh=db75a7e5acd7d6d95482e76ec643519b&oe=585CF414

Prawdą jest ciągłe pragnienie żydów przywrócenia na terenie Polski Judeopolonii. Projekt sprzed pierwszej wojny światowej, stale rozbrzmiewa w żydowskich uszach.

 

 

Jednak nie bądźmy naiwni. Nie tylko żydzi chcą przejąć władzę nad Polakami.

 

Do niedawna byliśmy pod rosyjskim butem, teraz przechodzimy pod amerykańskiego buta. Od lat dziewięćdziesiątych jesteśmy pod butem korporacji farmaceutycznych, kolejny niewolniczy but to ekonomia i system międzynarodowej finansjery. W mediach od dekad ponad 80% prasy jest w rękach niemieckich.

 

Wdeptywanie Polaków w ziemię trwa od wieków. Nasz kraj jak prostytutka przekazywany jest z rąk do rąk. 

 

Jeżeli policzymy tylko duże grupy wpływu, to rozbiór naszego państwa został dokonany przez czterech zaborców:

 

  • pierwszy to system finansowo-kredytowy międzynarodowego żyda, czyli przejęcie kontroli nad złotówką, NBP, podażą pieniądza, finansowaniem gospodarki, monopolem nad nowym pieniądzem wrzucanym jako kredyt w gospodarkę, kreacją kredytów, odsetkowością. To jest powód olbrzymiego zadłużenia kraju. Polska gospodarka dochodzi do ściany. Rząd PiS-u ma coraz mniej możliwości zdobycia dodatkowych dochodów, bez których dokona zapaści ekonomicznej. Cały czas musi klękać przed bankierami, aby ich instytucje wykupywały obligacje skarbowe. Wcześniej poszczególne partie rządzące klękały przed bankierskimi: MFW i Bankiem światowym. Teraz jest czas obligacji. Kompletnie nie widać nawet za gęstą mgłą nadziei nad wdrożeniem nowej ekonomii. Wiąże się to walką z banksterką. Prezydent próbował, jednak poniósł całkowitą porażkę we wdrożeniu ustawy frankowej. Bankierzy górą!
  • Drugi but to firmy farmaceutyczne. Na wzór amerykańskiego systemu wdrożono metody leczenia Polaków. Całkowicie wykluczono i zabroniono używania tanich, skutecznych, naturalnych metod leczenia. W szkołach medycznych narzucono korporacyjną medycynę, do tego stopnia, że lekarze nie mają wiedzy o naturalnych terapiach. Przez buta firm farmaceutycznych niepotrzebnie umiera setki tysięcy Polaków. Gdyby dopuszczono do gabinetów lekarskich i szpitali naturalne terapie, to bylibyśmy najzdrowszym narodem świata. Budżet państwa zaoszczędziłby miliony złotych na super drogie leki i szczepionki farmaceutyczne. Firmy farmaceutyczne górą!
  • Trzeci but to amerykański. Bankierzy muszą zniszczyć Rosję i Chiny, aby wdrożyć system NWO. Bez niego całkowicie polegną. Dlatego na terytorium Polski instalują bazę antyrakietową, która może posłużyć do bezpośredniego ataku na Rosję. Polacy mogą być użyci, jak tarcze w wojnie pomiędzy bankierami, a Rosją i Chinami. Chwilowo but amerykański wpłynie pozytywnie na Polskę. Dzięki temu odrzucimy destrukcyjne wpływy rosyjskie z polskiej gospodarki i polityki. To jest powód odsunięcia SLD i PO od koryta rządowego. Teraz czas na amerykańską partie – PiS. Niewolnictwo polityczne górą!
  • Czwarty but to media niemieckie. Politycy pozwolili na zagrabienie rynku medialnego w Polsce. To jest powód tak długiego wychodzenia z kłamstw: historycznych, religijnych, medycznych, politycznych, ekonomicznych. Media niemieckie górą!

 

Polacy zostali oślepieni pisowską nadzieją. Politycy tej partii walczą tylko na jednym polu. Na obszarze, na którym dostali amerykańskie pozwolenie, czyli eliminują wpływy rosyjskie z polityki i gospodarki. Jest to bardzo ważna batalia, ale niezastopowanie jej w dogodnym momencie, zakończy się wojną na terenie Polski. Nie będzie to wojna światowa, tylko regionalna.

 

Uważajmy na to co robi obecny rząd. Można powiedzieć, że walczą o suwerenność Polski. Grupa Wyszehradzka całkiem dobrze funkcjonuje.

 

Jednak musimy rozumieć, że jest to mikroskopijna walka o niezależność Polski. Współczuję ludziom, którzy nie mają dostępu do prawdy lub nie chcą ją przyjąć. Są zmuszeni żyć w złudnej nadziei.  

 

Musimy to wykrzyczeć w internecie. Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, rząd Szydło nie walczą, a pielęgnują niewolnictwo: bankierskie, medyczne, medialne. Być może coś ruszyło w niemieckim bucie, jest jakiś optymizm, ale to wszystko jest takie ślamazarne, niespójne, że tylko niepoprawni optymiści dostrzegą światełko w tunelu.  

 

Jarosławowi Kaczyńskiemu polecam kupić duży budzik, aby obudził się, otrząsnął i dał sygnał do prawdziwych zmian. W końcu oni zamordowali mu brata.

 

 

Brzoza Robert RobertBrzoza.pl

Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym TPP, siostrzana umowa TTIP, to sztandarowy projekt Baracka Obamy, będący amerykańskim orężem w walce z ekspansją gospodarczą Chin.

Podpisany przez 12 państw traktat handlowy ma doprowadzić do powstania jednolitego rynku, funkcjonującego na wzór Unii Europejskiej. Kłopot w tym, że coraz więcej państw ma wątpliwości w kwestii ratyfikowania TPP, włącznie z samymi Stanami Zjednoczonymi.

Autor: Przemysław Ciszak

Złożenie podpisów przez 12 przedstawicieli państw rejonu Pacyfiku na początku tego roku symbolicznie dało początek największemu układowi gospodarczemu na świecie. Symbolicznie, bo żeby Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym faktycznie zaczęło obowiązywać, każde z państw – Chile, Nowa Zelandia, Singapur, Brunei, Stany Zjednoczone, Australia, Peru, Wietnam, Kanada, Meksyk i Japonia – musi ratyfikować traktat. Okazuje się jednak, że z tym może być problem.

Dla USA ujednolicenie gigantycznego rynku, obejmującego 40 proc. światowego handlu i blisko 800 mln potencjalnych konsumentów, to ważny krok w wale z ekspansją gospodarczą Chin. A dla prezydenta Obamy sztandarowy projekt jego doktryny reorientacji polityki zagranicznej Ameryki w kierunku Azji. Skala jest znaczna, bo łączna wielkość połączonych gospodarek TPP to aż 28,1 biliona dolarów. Jak szacuje biuro prezydenta (United States Trade Representative) dzięki TPP dochody USA w ciągu dekady wzrosną o 77 mld dolarów, a amerykański eksport – o 123,5 mld dolarów.

Umowa Transpacyficzna ma znieść docelowo 98 proc. barier celnych i gospodarczych, czyli, jak zauważa Łukasz Błoński z Nowej Konfederacji, zmienić aż 18 tys. funkcjonujących taryf, w tym te najbardziej kontrowersyjne o ochronie rynków, własności intelektualnej i kwestii sądu arbitrażowego w ramach mechanizmu ISDS.

Plany Obamy może pokrzyżować jednak Wietnam. – Chcemy mieć otwartą gospodarkę – oświadczył w poniedziałek Tran Du Lich, były doradca rządu do spraw handlu cytowany przez Aljazeerę.

Oświadczenie doradcy rządu dziwi o tyle, że Wietnam typowany był jako kraj, który może skorzystać na umowie TPP. Z analiz wynika, że może liczyć na 50 proc. wzrost przychodów po zniesieniu taryf. Już teraz ten 90 milionowy kraj imponuje silnym eksportem, prężną gospodarką i potencjałem wzrostu.

Majowa wizyta Baracka Obamy w Wietnamie i zniesienie amerykańskiego embarga na sprzedaż broni Wietnamczykom miała ugruntować współpracę między tymi krajami, a jednocześnie osłabić pozycję Chin w regionie.

Jak pisała Polska Agencja Prasowa, Obama wyraził wówczas pewność co do tego, że amerykański Kongres ratyfikuje Transpacyficzną Umowę Handlową. Wietnam, jako jedyny kraj komunistyczny wśród sygnatariuszy TTP, w którym klasa średnia między rokiem 2014 a 2020 ma zwiększyć się dwukrotnie, miałby być jednym z największych beneficjentów umowy.

– TPP może przynieść korzyść dla Wietnamu, ale to nie oznacza, że przyszłość gospodarki kraju zależy od niego – mówił Lich.

więcej: http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/tpp-porozumie-transpacyficzne,222,0,2144222.html