Monthly Archives: Październik 2017

Poznaj sposób, jak świat polityki, mediów, ekonomii Tobą manipuluje każdego dnia. Te 10 punktów pozwoli Ci trzeźwo spojrzeć na sytuację wokół i dostrzec destruktywnego matrixa…

a4

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna, aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki.

„Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie”. (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).

2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE

Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”.

Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych.

Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności.

Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

3 – STOPNIUJ ZMIANY

Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu.

Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 1980. i 1990.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

4 – ODWLEKAJ ZMIANY

Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości.

Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca.

Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

5 – MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA

Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych.

Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton.

Dlaczego?

„Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

6 – SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki.

Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

7 – UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia.

„Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

8 – UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9 – ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań.

Tak, więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań.

A bez działań nie ma rewolucji!

10 – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Continue reading

NA CZELE  CAŁEJ PLANETY… Antychrystowa cyfryzacja człowieka w Rosji – niszczenie narodu. 28 lipca 2017 roku premier Dmitrij Miedwiediew zatwierdził program „Gospodarka Cyfrowa Federacji Rosyjskiej”, którego obowiązywanie zakłada się do 2024 roku.aaWydarzenie skomentowała analityk, szefowa Centrum Ekspertyz i Analiz „Veritas” Ludmiła Riabiczenko.

– O wprowadzeniu w kraju tzw. „gospodarki cyfrowej” społeczeństwo Rosji dowiedziało się w czerwcu, przy czym niemal przypadkowo, po ogłoszeniu przez media rozpoczęcia tworzenia przez  urzędników jednolitej bazy danych dla wszystkich obywateli.

Specjaliści z Centrum Ekspertyz i Analiz „Veritas” przeprowadzili wstępną ekspertyzę projektu i przedstawili opinii publicznej swoje zdanie o nim.

Dokument pod tytułem „Gospodarka cyfrowa w Federacji Rosyjskiej” (zwany dalej „Programem”) został przygotowany przez Rząd Federacji Rosyjskiej (Ministerstwo Łączności); autorzy strasznie się spieszyli, publicznej debaty na temat tej inicjatywy nie było.

Zaplanowano, że „cyfrowa gospodarka” będzie nową polityką państwową kraju do 2025 roku i zmieni jej życie w ośmiu obszarach: regulacje rządowe, informacyjna infrastruktura, badania i opracowania,               zasoby ludzkie (kadry) i edukacja, bezpieczeństwo informacyjne, zarządzanie państwowe, inteligentne miasto (ang. – Smart City), cyfrowa opieka zdrowia.

Jednocześnie przy tym nie było żadnej dyskusji na temat gospodarki, tylko szczegółowo opisywano zasadniczo nowy model struktury społecznej: państwo i państwowe zarządzanie zostaną przekształcone w „rząd elektroniczny” z płatnym „serwisem usług państwowych”; decentralizacja państwa i jego mechanizmów zostanie zapewniona przez modną technologię rozproszonej bazy danych wdrożonej w systemie Bitcoin; ruble zostaną zastąpione przez „krypto-waluty”; życie społeczeństwa przeniesie się do Internetu; jako pierwsze do cyfrowego formatu przejdą opieka zdrowotna i edukacja; obieg dokumentów papierowych zostanie dyrektywnie wyeliminowany. Szczególny nacisk zostanie położony na sztuczną inteligencję, która zacznie testować ludzi pod względem cyfrowych kompetencji i pozostawi bez pracy miliony obywateli.

a0

Informacja stanie się głównym towarem – „cyfrową ropą naftową”; „Internet rzeczy” i liczne resorty będą stale zbierać informacje o człowieku i jego życiu w jednolitej bazie danych, a on sam przekształci się w „osobowość cyfrową”. Towarem staną się zarówno „wielkie dane” („Big Data”): informacje o procesach i zasobach państwowych, kartografia, fotografia lotnicza i zdjęcia, w tym uzyskane z samolotów bezzałogowych, zdjęcia kosmiczne, a także „dane, wcześniej uważane za tajne”.

Banki otrzymają prawo do identyfikacji i uwierzytelniania obywateli i będą posiadać informacje o nich, a do walki o nowy rynek już przystąpili przedstawiciele dużego biznesu w dziedzinie komunikacji mobilnej i technologii informacyjnych (technologii IT).

Oddzielną pozycję w „Programie” stanowi zamierzone usunięcie barier prawnych, które w Rosji są na razie nadal regulowane przez Konstytucję (Artykuł 23 i 24) i nie pozwalają na użycie bez zgody obywatela jego danych osobowych, w tym tajemnicy osobistej i rodzinnej: zostanie utworzona specjalna gałąź „prawa cyfrowego i w sposób przyspieszony zostaną przeszkoleni prawnicy w dziedzinie „gospodarki cyfrowej”.

Z pomocą technologii internetowych nowe ersatz – państwo zacznie sortować ludność na „cyfrowych migrantów” i „cyfrowych tubylców”, w zależności od ich zdolności do opanowania „umiejętności i kompetencji cyfrowych”; ono też będzie śledzić w trybie czasu realnego „cyfrowe trajektorie” ich życia i aktywności, pozostawiając „outsiderów” na marginesie życia.

Te i inne działania dotyczące radykalnego złamania modelu społecznego, realizowanego w interesie garstki oligarchów, już wywołały mnóstwo protestów obywateli, którzy zaczęli wysyłać listy i telegramy do prezydenta z żądaniem zatrzymania przyjęcia „Gospodarki Cyfrowej” do czasu szerokiej debaty publicznej.

Niestety „Program” jednak został podpisany, ale obywatele jednak powinni rozumieć, że publiczne protesty nie były bezużyteczne i ważne jest, aby podkreślić kilku kluczowych punktów.

Po pierwsze, prezydent sam nie podpisał „cyfrowej gospodarki”, jak to zapowiadano wcześniej, ale pozostawił ją premierowi.

Po drugie, czas obowiązywania programu został skrócony o jeden rok.

Po trzecie, liczba kierunków rozwoju została zredukowana do siedmiu – pozostały normatywne regulacje, kadry i edukacja, tworzenie kompetencji badawczych i wstępnych prac technicznych,  infrastruktura informacyjna, bezpieczeństwo informacyjne; niejednoznaczne „medycyna cyfrowa”, „inteligentne miasta” i „państwowe zarządzanie” zostały odłożone na przyszłość.

Jednocześnie sam „Program” został radykalnie zmieniony: stracił wyraźną, jasną strukturę, stał się opisowy, zamazany, niezrozumiały; autorzy usunęli szczególnie skandaliczne momenty, a zawartość maksymalnie rozpylili, co powtarza taktykę autorów innego skandalicznego dokumentu – wprowadzającego w Rosji gendero – feministyczny porządek „Narodowa Strategia Działań w interesach kobiet na lata 2017-2030”, którzy przestraszeni reakcją społeczeństwa, właśnie tak uczynili w marcu.

Ze względu na pośpiech sporządzających Program „Gospodarka Cyfrowa” stał się jeszcze bardziej analfabetyczny w swojej treści, ale dla ekspertów i w tej formie pozostaje w pełni  informacyjny i ujawniający istotę zaplanowanych zmian.Dokument jest obecnie analizowany przez ekspertów Centrum Veritas, a wyniki tej pracy zostaną również przedstawione społeczeństwu.

Tak więc, podpisany przez premiera Miedwiediewa Program „Gospodarka Cyfrowa” jest skierowany w szczególności na „stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” – tak ładnie autorzy zaszyfrowali nowy model społeczny: sztywny system kastowy, priorytet sztucznej inteligencji, całkowita kontrola informacyjna, zniszczenie jakiejkolwiek prywatności i jak napisał w swojej prezentacji jeden z lobbystów, „cyfrowy feudalizm”.

Jako cel w „Programie” ogłoszono zamiar „stworzenia ekosystemu gospodarki cyfrowej Federacji Rosyjskiej, w którym dane w postaci cyfrowej są kluczowym czynnikiem produkcji” – innymi słowy, program dotyczący „tworzenia systemu” ma na celu „stworzenie systemu”.

To z pewnością charakteryzuje poziom profesjonalizmu autorów, ale w żaden sposób nie wyjaśnia narodowi, dlaczego jest to mu potrzebne, a „dane w postaci cyfrowej jako kluczowy czynnik produkcji” – to jest zupełnie jak „piąty poziom magii” we współczesnych zachodnich bajkach: nikt nie rozumie, jak to działa, ale w tym przypadku autorzy mają mistyczny instrument – „czarodziejska różdżka”.

Jako inne „magiczne dodatki” w „Programie” wielokrotnie powtarza się słowo „foresight” (z ang. – Foresight – wizja przyszłości – A.L.), na przykład: „na strategicznym poziomie zarządzania (…) organ roboczy powinien rozpatrywać i uzgadniać foresight-y”; „na operacyjnym poziomie zarządzania zapewnia się (…) tworzenie wraz z profesjonalnymi społecznościami foresight-y” itp.

Przyjęto uważać, że słowo „foresight” oznacza „obraz przyszłości”, innymi słowy, jest to po prostu czyjeś wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać w przyszłości to lub inne zjawisko lub instytucja społeczna, a cała metodyka przy tym z grubsza przedstawia wątpliwy łańcuch działań: na początek, według własnego uznania, należy wymyślić nowy obraz, a następnie zastanawiać się nad tym, jak i po co do niego iść. Ale czy uzasadnione jest przeorientowywanie strategii rozwoju Rosji według obcych narodowi myśli i fantazji?

a00

„Ciągłe technologie cyfrowe”, które w ramach przyjętego „Programu” oczekuje się rozwijać, koncentrują się na: sztucznej inteligencji, robotyce i sensoryce (technologii czujników), wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i Internecie. Nie odbudowywać przemysłu i produkcji, nie umacniać narodowej świadomości i tożsamości, ale, jak już wcześniej wspomniano w Dumie, dawać prawa dla robotów i, jak widać z przedstawionego planu, „uzupełniać” w specjalnych okularach prawdziwe zniszczone wsie i zarośnięte pola wirtualnymi obrazami nowiutkich wesołych domków i pełnych radości życia krówek i owieczek.

„Nowym składnikiem aktywów” w „Programie” nazwano „dane”, przy czym główną rolę przypisuje się ich „wartości alternatywnej”; a za jeden z głównych zagrożeń dla rozwoju gospodarki cyfrowej Rosji wymieniono „problem zapewnienia praw człowieka w świecie cyfrowym, w tym podczas identyfikacji (korelacji człowieka z jego cyfrowym wizerunkiem)”.

Tak więc, w „nowym, cudownym” świecie cyfrowym każdego z obecnie żyjących czeka podział na realnego, prawdziwego człowieka i jego „cyfrową” kopię – i będzie on stanowił zainteresowanie dla biznesu, a potem zacznie żyć własnym, odrębnym życiem i poruszać się wzdłuż trajektorii, nakreślonych wcale nie przez niego samego.

Mniej więcej w tych samych dniach, 4 lipca, premier D.A. Miedwiediew podpisał jeszcze jeden dokument – rozporządzenie, zatwierdzające „Koncepcję utworzenia i prowadzenia jednolitego federalnego zasobu informacyjnego, zawierającego informacje o ludności Federacji Rosyjskiej.” Oznacza to, że zaczyna się tworzyć jednolitą bazę danych, w której, podobnie jak i we wcześniej odwołanym przez prezydenta systemie „Kontyngent”, będą się gromadzić informacje o obywatelu ze wszystkich dziedzin, z którymi kiedykolwiek on się spotykał.

Za: http://3rm.info/main/68967-vperedi-planety-vsey-antihristovaya-ocifrovka-cheloveka-v-rossii-razrushenie-nacii.html

Data publikacji: 19.9.2017 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński, 20.9.2017 r.

Continue reading