Tradycja Katolicka

Ludzkość znalazła się na zakręcie dziejów.Zbliża się zapowiedziany Gniew Boży – Przebiegunowanie Ziemi -Wielkie kataklizmy, które sami wywołujemy, zło wzięło górę nad dobrem. Znaleźliśmy się w pułapce, z której nie ma wyjścia, dopóki ludzkość nie przejrzy na własne oczy i nie zacznie kojarzyć niezaprzeczalne fakty. Kościół, który wszyscy tworzymy, stał się antykościołem.Wierni nie są świadomi, do czego doprowadził Papież Polak, którego media masońskie chcą uznać za świętego. Będzie to wielka pomyłka w dziejach ludzkości, która pociągnie za sobą katastrofalne skutki. Czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, jak wielkie opętanie panuje w kościele katolickim, skoro antychryst ma wejść w poczet świętych? Jakim prawem, skoro nie jest tego godny? Nigdy nie powinno się do tego dopuścić, gdyż mamy już dosyć świętych z przypadku. Dlaczego w większości w naszych kościołach używa się sprofanowanego krzyża, z ramionami skierowanymi w dół tzw.papieskiego, zwanego – „stemplem szatana”?, a nie takiego przedsoborowego (rzymskiego) z ramionami prostymi?Krzyż jest energetycznym ostrzem spływu największej życiodajnej energii. To krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa (ramiona jego skierowane są przecież do góry, a nie w dół).Czyżby wszyscy zapomnieli, że Jezus Chrystus, jako Jedyny w świecie, przez swoje Ukrzyżowanie i Śmierć, na takim właśnie krzyżu odkupił nasze grzechy, wytworzył “energię cierpienia”- zwaną Miłosierdziem, która potrafi oczyścić, przewartościować zło szatańskie, tzn nasze grzechy.W żadnej innej religii nie było takiego Odkupiciela, który przez własne Cierpienie i Mękę ofiarowuje każdemu kto się do Niego zwróci – Miłość Przebaczającą tj. zlikwidowanie spraw karmicznych, przekleństw pokoleniowych, czy obciążeń grzechowych. JP II wprowadził krzyż satanistyczny, odwrócony; z ramionami w dół, z którego emanuje negatywna energia.Krzyż ten z ramionami do dołu, zobaczyć można na pastorałach, na różańcach z papieskimi krzyżami, nawet na cmentarnych pomnikach, nie mówiąc już o papieskich zdjęciach, breloczkach, czy papieskich pomnikach. Prawie wszystkie różańce są z papieskimi krzyżami, skoro modlitwa jest energią i zasila świat ducha więc opętani katolicy zasilają energią modlitwy świat szatański, gdyż przez krzyż energia modlitwy zasila świat szatana, sami widzimy, że to co się dzieje na Ziemi, nie jest w Duchu Świętym, lecz w “złym duchu”. Papież popadł w pychę, nie zdając sobie sprawy, że stał się masońskim pachołkiem i antychrystem, a kościół katolicki sprowadził na manowce.Udowodnił to siadając na tronie z odwróconym krzyżem w dniu 24 marca 2000 roku na Górze Objawień w Izraelu i deklarował swoje poddaństwo wężowi, a przecież ta pielgrzymka do Ziemi Świętej, miała być duchową – śladami Jezusa!!! Przez odwrócenie Ołtarzy, zlikwidował “relikwie świętych męczenników”, które były tunelami energetycznymi dla dusz błądzących. (Ciało na Ziemi dusza w Niebie) Kapłan odprawiając Mszę św. na ołtarzu z relikwiami, transferował dusze zmarłych, dusze błądzące przez płaszczyzny oczyszczania do Kościoła Tryumfującego. To wszystko zostało zniszczone i jak widzimy nasze Dzienniki telewizyjne stały się “Kronikami kryminalnymi”, gdyż sterowani jesteśmy poprzez dusze demoniczne błądzące – tj. szatańskie zaprogramowanie. To Papież Polak,wyrzucił tabernakulum z Ołtarzy sam zasiadając w jego Centrum.Wprowadził podawanie Ciała Chrystusa na stojąco, a deklarował poddaństwo wiernych klękających przed nim.Przecież wiemy z Ewangelii, że wymagał tego szatan od Chrystusa podczas kuszenia na pustyni:Uklęknij przede mną złóż mi hołd, a dam ci w posiadanie Królestwa ziemskie”.Nasuwa się pytanie? Który z obecnych hierarchów, nie deklarował swego poddaństwa antychrystowi i nie gloryfikuje go obecnie starając się o jego kanonizację? Bardzo często słyszy się, a szczególnie w kościołach, telewizyjnych audycjach religijnych i serialach TV, że ludzie modlą się do Pana Boga.Błogosławieni jesteśmy przez kapłanów Wszechmogącym, nie wiedząc, że to dualny związek dobra i zła, gdyż wszystko jest w Bogu, nawet szatan, gdyż jest tylko stworzeniem bożym.Chrystus powoływał się zawsze na Boga Ojca – Ojca tylko Miłości i Miłosierdzia, a nie Wszechmogącego, który może czynić zło.Bóg Ojciec zła czynić nie może, gdyż jest prawicą Wszechmogącego Pana.

Continue reading

 Zdawałoby się, że objawienia Maryi w Fatimie przypadły na najmniej sprzyjającą im porę, a tymczasem - dzięki kontekstowi politycznemu - ukazały tym dobitniej, że Bóg działa poprzez wydarzenia historyczne i że do Niego należy ostateczne zwycięstwo. Continue reading

Nad koniecznością zdefiniowania, czym konkretnie ma być duszpasterskie towarzyszenie, także wobec par żyjących w nowych związkach, zastanawiali się we wtorek polscy biskupi. „Towarzyszenie tym, którym pierwsze małżeństwo się nie udało i weszli w kolejne związki jest być może najpilniejszym zadaniem dla Kościoła w Polsce” – stwierdził bp Jan Wątroba. Wkrótce zostaną opublikowane konkretne wytyczne. Continue reading

27 marca br. roku kard. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, w imieniu papieża podpisał list skierowany do biskupów całego świata, a dotyczący „prawa do asystowania przy zawieraniu małżeństw przez wiernych korzystających z posługi duszpasterskiej Bractwa Św. Piusa X”. W niniejszym tekście pragniemy przedstawić kilka refleksji na temat tego listu. Continue reading

Czerwcowa pielgrzymka do Gietrzwałdu już na trwałe wpisała się w kalendarz Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba wiernych Tradycji, którzy udają się do tego miejsca, wspólnie wyruszając z Olsztyna. W tym roku okazja była szczególna: 140. rocznica objawień Matki Bożej. Continue reading

 W dzisiejszym świecie pogrążonym w chaosie objawienia fatimskie są drogowskazem duchowym,
które daje nam Niebo. Ci, którzy idą za fatimskim orędziem, mogą znaleźć mocne ukierunkowanie,
bo nie tylko są w stanie zrozumieć przyczyny strasznego kryzysu, w którym tonie świat,
ale ponadto Fatima daje im nadprzyrodzoną siłę, energię i ufność, aby im pomóc pokonać ten
kryzys – mówi profesor Roberto de Mattei w rozmowie z Piotrem Doerre.

Continue reading

Drodzy Rodacy za granicą!   Nie jestem „katastrofistą”, a tym bardziej „prorokiem zagłady” w tym świecie, w którym coraz trudniej nam wszystkim żyć. Wprost przeciwnie – chciałbym wskazać Wam drogę do (bliskiego już) Nowego Świata, bardzo podobnego do Raju.  Dlatego właśnie to piszę, z ręką na sercu i na oczach Boga, który wie, że nie zmyślam ani nie kłamię. Na oczach Boga, od którego otrzymałem nagle ku temu natchnienie.

       Jestem niczym i nikim, a mój głos jest jak pisk myszy kościelnej pod miotłą Przychodzącego posprzątać swój Kościół i świat! Jednak Przychodzący dał mi, i to już od dziecka, świadomość rzeczy mało znanych innym, a uczynił to w określonym celu: byście Wy właśnie, i to teraz, z tej wiedzy skorzystali. Continue reading

Najświętsza Maryja Panny dostała od swojego konającego na krzyżu Syna szczególny testament, aby stała się Matką wszystkich wierzących w Chrystusa, natomiast jako Oblubienica Ducha Świętego została Jego uprzywilejowanym narzędziem w pozyskiwaniu nowych wyznawców, gotowych przyjąć dar życia łaski i upojenia Duchem Bożym. Continue reading