Profesor Władimir Gieorgijewicz Żdanow wygłasza wykład na temat toksyczności produktu spożywczego zwanego ” chleb „, który jest przez nas spożywany. UWAGA ! TRUCIZNA !

aa

Napisy po polsku – kliknąć CC lub prostokąt z dwoma kreskami w dolnej prawej części pod ekranem.