Stanisław Michalkiewicz
  • PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI – Biuletyn nr 308

    W jednej z ostatnich audycji TVN24  Kropka nad i, prowadzonej przez "Stokrotkę" Monikę Olejnik , wystąpił profesor Jan Hartman oraz poseł  PiS'u Zbigniew Gierzynski .

  • Starożytna historia Polaków. Tajemnica „Wogastisburga”
    Powstanie Rzeczpospolitej Samostojnej zmieniło układ sił zarówno wśród państw słowiańskich jak i w Europie. Po rozbiciu Obodrytów i przełamaniu perskiego oblężenia Konstantynopola, Rzeczpospolita Samostojna wyrosła na główną siłę militarną w Europie Środkowej i na głównego sojusznika cesarza Bizancjum Herakliusza.
  • Cardinal Glemp Dies at 83, Made Anti-Semitic Statements

    Cardinal Józef Glemp, head of the Catholic Church in Poland between 1981-2009, died on Wednesday at 83. He had suffered from lung cancer and died in hospital. Glemp was born in 1929 and became a priest in 1956.

„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” – mówi Jezus (J 14,6): Drogą do Ojca w Duchu Świętym, Drogą przejścia i wyjścia w każdym doświadczeniu zła, ciemności, grzechu i śmierci; jest Jezus objawioną prawdą, kim jest Bóg, kim jest człowiek, bo On jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga, a zarazem nowym Adamem w pełni człowieczeństwa.

Człowiek nie stwarza Boga ani samego siebie, ale jest tworzony na obraz Boży; w Jezusie darowana jest nam pełnia życia. Jezus ukazuje nam tajemnicę Boga w Trójcy Świętej jedynego, będącego nieskończoną miłością w sobie, bo trzy odrębne Osoby są wobec siebie relacjami. Miłość Boża udziela się i rozlewa, ogarniając świat stworzeń, dar rozumu i wolnej woli uzdalnia byty osobowe anielskie i ludzkie do odpowiedzi na Bożą miłość poprzez przyjęcie jej i odwzajemnienie. Początkiem i końcem wszystkiego jest miłość, bo „Bóg jest miłością” (I J 4,8.16). Bez Chrystusa nie ma miłości ani prawdy; „kiedy ciebie nie ma, nic nie ma znaczenia”. Usuwanie więc Chrystusa z życia osobistego i społecznego ludzi jest drogą donikąd; dechrystianizacja prowadzi do bezsensu, dehumanizacji i śmierci. Bez miłości i prawdy nie da się żyć.

Świadkiem Boga był na ziemi i jest z nieba bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jego imieniny obchodzone są uroczyście co roku 23 kwietnia u św. Stanisława Kostki w Warszawie. Być świadkiem Boga zobowiązuje do wierności swojemu powołaniu. Ks. Jerzy jako chrześcijanin i kapłan tę wierność potwierdził męczeństwem. Prawda o męczeństwie wymaga ujawnienia i wyjaśnienia. Tej prawdy trzeba szukać. Zewnętrzna uroczystość może temu służyć, ale może też to zastąpić i ominąć. Błędem jest pomylenie kata z ofiarą, brak rozróżnienia, kto jaką rolę odegrał wobec świadectwa, którym jest ofiarna śmierć. Zaniechanie szukania prawdy w imię wygody i spokoju jest aktem tchórzostwa, podobnie obecnym w odniesieniu do męczeństwa ks. Jerzego i do bohaterstwa drugiego Katynia. Ks. Jerzy jako świadek i obrońca prawdy zobowiązuje do naśladowania jego postawy. Śmierć za sprawą wrogów Chrystusa, którzy nie wiedzą albo wiedzą, co czynią, prowadzi do zwycięstwa życia tylko w znaku krzyża. Odpowiedzią na śmiertelną chorobę dechrystianizacji jest intronizacja Jezusa na Króla państw i narodów. Temu służył bł. ks. Jerzy upominając się o zwycięską obecność Jezusa w Polsce. Dlatego widzę w bł. Jerzym patrona intronizacji Jezusa na Króla Polski. Ponieważ męczeństwo bł. Jerzego i wielu innych świadków Chrystusa spełniło się za sprawą funkcjonariuszy zła, które przyszło ze Wschodu, nie da się odłączyć intronizacji Jezusa w Polsce od ofiarowania Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z żądaniem Matki Bożej Fatimskiej z roku 1917. Kaznodzieja na imieninach ks. Jerzego we wtorek 23 kwietnia powiązał ofiarowanie Rosji, zgodnie z wolą Matki Bożej z zapłatą za ten akt w postaci dokonanego męczeństwa ks. Jerzego, jednak uczynił to nietrafnie, bo akt ofiarowania narodów przez bł. Jana Pawła II  z dn. 25 marca 1984 roku nie był jeszcze tym, czego Maryja w Fatimie żądała.

Miłość mierzy się miara posłuszeństwa. Istotą intronizacji jest właśnie dobrowolne posłuszeństwo Jezusowi w wymiarze osobistym, społecznym i politycznym (por. J 14,21). Nieporozumieniem jest więc nadużywanie słowa „intronizacja” wobec poddania się władzy Chrystusa Króla Wszechświata z konieczności prędzej czy później, albo w odniesieniu do oddania się Bożemu Sercu, co zresztą w Polsce już parokrotnie nastąpiło. „Chrystus Królem” – tak, ale „Króluj nam Chryste” – również.

Ks. Stanisław Małkowski

Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
Dolar amerykański 3.6459 PLN
Euro 4.2826 PLN
Funt szterling 4.7049 PLN
Korona duńska 0.5759 PLN


Słuchaj Radio Pomost
Rajd Katynski
Rajd Katynski
Lusia oginska
Lusia oginska
Gwiazda Polarna
Gwiazda Polarna
Cieslik Foundation, Inc
Cieslik Foundation, Inc