Ludzkość znalazła się na zakręcie dziejów.Zbliża się zapowiedziany Gniew Boży – Przebiegunowanie Ziemi -Wielkie kataklizmy, które sami wywołujemy, zło wzięło górę nad dobrem. Znaleźliśmy się w pułapce, z której nie ma wyjścia, dopóki ludzkość nie przejrzy na własne oczy i nie zacznie kojarzyć niezaprzeczalne fakty. Kościół, który wszyscy tworzymy, stał się antykościołem.Wierni nie są świadomi, do czego doprowadził Papież Polak, którego media masońskie chcą uznać za świętego. Będzie to wielka pomyłka w dziejach ludzkości, która pociągnie za sobą katastrofalne skutki. Czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, jak wielkie opętanie panuje w kościele katolickim, skoro antychryst ma wejść w poczet świętych? Jakim prawem, skoro nie jest tego godny? Nigdy nie powinno się do tego dopuścić, gdyż mamy już dosyć świętych z przypadku. Dlaczego w większości w naszych kościołach używa się sprofanowanego krzyża, z ramionami skierowanymi w dół tzw.papieskiego, zwanego – „stemplem szatana”?, a nie takiego przedsoborowego (rzymskiego) z ramionami prostymi?Krzyż jest energetycznym ostrzem spływu największej życiodajnej energii. To krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa (ramiona jego skierowane są przecież do góry, a nie w dół).Czyżby wszyscy zapomnieli, że Jezus Chrystus, jako Jedyny w świecie, przez swoje Ukrzyżowanie i Śmierć, na takim właśnie krzyżu odkupił nasze grzechy, wytworzył “energię cierpienia”- zwaną Miłosierdziem, która potrafi oczyścić, przewartościować zło szatańskie, tzn nasze grzechy.W żadnej innej religii nie było takiego Odkupiciela, który przez własne Cierpienie i Mękę ofiarowuje każdemu kto się do Niego zwróci – Miłość Przebaczającą tj. zlikwidowanie spraw karmicznych, przekleństw pokoleniowych, czy obciążeń grzechowych. JP II wprowadził krzyż satanistyczny, odwrócony; z ramionami w dół, z którego emanuje negatywna energia.Krzyż ten z ramionami do dołu, zobaczyć można na pastorałach, na różańcach z papieskimi krzyżami, nawet na cmentarnych pomnikach, nie mówiąc już o papieskich zdjęciach, breloczkach, czy papieskich pomnikach. Prawie wszystkie różańce są z papieskimi krzyżami, skoro modlitwa jest energią i zasila świat ducha więc opętani katolicy zasilają energią modlitwy świat szatański, gdyż przez krzyż energia modlitwy zasila świat szatana, sami widzimy, że to co się dzieje na Ziemi, nie jest w Duchu Świętym, lecz w “złym duchu”. Papież popadł w pychę, nie zdając sobie sprawy, że stał się masońskim pachołkiem i antychrystem, a kościół katolicki sprowadził na manowce.Udowodnił to siadając na tronie z odwróconym krzyżem w dniu 24 marca 2000 roku na Górze Objawień w Izraelu i deklarował swoje poddaństwo wężowi, a przecież ta pielgrzymka do Ziemi Świętej, miała być duchową – śladami Jezusa!!! Przez odwrócenie Ołtarzy, zlikwidował “relikwie świętych męczenników”, które były tunelami energetycznymi dla dusz błądzących. (Ciało na Ziemi dusza w Niebie) Kapłan odprawiając Mszę św. na ołtarzu z relikwiami, transferował dusze zmarłych, dusze błądzące przez płaszczyzny oczyszczania do Kościoła Tryumfującego. To wszystko zostało zniszczone i jak widzimy nasze Dzienniki telewizyjne stały się “Kronikami kryminalnymi”, gdyż sterowani jesteśmy poprzez dusze demoniczne błądzące – tj. szatańskie zaprogramowanie. To Papież Polak,wyrzucił tabernakulum z Ołtarzy sam zasiadając w jego Centrum.Wprowadził podawanie Ciała Chrystusa na stojąco, a deklarował poddaństwo wiernych klękających przed nim.Przecież wiemy z Ewangelii, że wymagał tego szatan od Chrystusa podczas kuszenia na pustyni:Uklęknij przede mną złóż mi hołd, a dam ci w posiadanie Królestwa ziemskie”.Nasuwa się pytanie? Który z obecnych hierarchów, nie deklarował swego poddaństwa antychrystowi i nie gloryfikuje go obecnie starając się o jego kanonizację? Bardzo często słyszy się, a szczególnie w kościołach, telewizyjnych audycjach religijnych i serialach TV, że ludzie modlą się do Pana Boga.Błogosławieni jesteśmy przez kapłanów Wszechmogącym, nie wiedząc, że to dualny związek dobra i zła, gdyż wszystko jest w Bogu, nawet szatan, gdyż jest tylko stworzeniem bożym.Chrystus powoływał się zawsze na Boga Ojca – Ojca tylko Miłości i Miłosierdzia, a nie Wszechmogącego, który może czynić zło.Bóg Ojciec zła czynić nie może, gdyż jest prawicą Wszechmogącego Pana.

Wiemy że wszystko jest podzielne; ma swój plus i minus. Dlaczego Kościół pod przewodnictwem Papieża Polaka, od lat każe nam deklarować swoje poddaństwo “wszetecznicy” przez śpiew: “Czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem być”.To Papież Polak, z Jasnogórskiej Pani uczynił czarną madonnę.Każda myśl wysłana w przestrzeń, powraca,w zasadzie już zrealizowana, mamy więc “Opętanie” na własne życzenie i z własnej woli!!! Jakiego to ducha ściągnął na nasz Kraj Papież w słowach:Niech duch twój zstąpi i odnowi Ziemię – tę Ziemię! Dlaczego nie wspomniano tu o Duchu Świętym Ojca Niebieskiego, który to Duch jest wymianą Miłości pomiędzy Ojcem a Synem. Szatan to wysoka inteligencja i doskonałość i jako Pan świata ciemności, robi wszystko przez swoje narzędzia na Ziemi, aby jak najwięcej dusz sprowadzić do swego królestwa ciemności. Jego doskonałość duchowa to 66 stopień doskonałości duchowej minusowej, to numerologia astralna 13-tek. Czyż Papież nie był zaprogramowany tym kodem astralnych trzynastek? Życie praca i data śmierci, a nawet imię Jana Pawła II było związane z numerologiczną trzynastką.
Pochód szatana trzynastek zaczyna się od liczby liter w imieniu Jan Paweł Drugi = 13.
Data śmierci 02.04.2005 – 2+4+2+5=13 – godzina 21:37 – 2+1+3+7=13
To 13-ty tydzień 2005 r. Pontyfikat 26 lat i 5 mies czyli 9301 dni – 9+3+1=13.
Zamach na jego życie: 13 maja. Papież miał 85 lat = 8+5=13.
Karol Wojtyła został wybrany na papieża mając 58 lat – znów 13.
Jan Paweł drugi, był 265 papieżem (wliczając św. Piotra) suma znów 13.
13 kwietnia 1986, jako pierwszy papież w historii Jan Paweł II odwiedził synagogę.
13 kwietnia 2003 roku był Światowym Dniem Młodzieży w Kanadzie, w którym młodzież hucznie oddała się pod panowanie antychrysta. Każdy chyba rozumie, że ten wysyp trzynastek nie jest zwykłym przypadkiem, a zakodowanym faktem przez otaczający
nas świat ducha, który nas programuje w czasie i przestrzeni. Zapoznajmy się z Chrystusową numerologią i co z niej wynika. Św. Brygida szwedzka (1302-1373) pytała: Ile ciosów otrzymał Chrystus podczas swojej męki. Chrystus objawił się jej i podał, że Ciało Jego otrzymało 5480 ciosów.Każdy kto chce podwoić umysł, otrzymać pierwszy stopień doskonałości duchowej powinien odmówić 15 modlitw zawartych w książeczce “Tajemnica Szczęścia”. Papież Grzegorz XIII, dzieląc Rany Chrystusa 5480 na 15 stacji symbolizujących Drogę Krzyżową otrzymał ile powinien trwać Rok Kalendarzowy 365,33 i wprowadził ten Kalendarz w życie. Prawie w żadnym Kościele nie ma 15-stej Stacji Drogi Krzyżowej (Zmartwychwstania) wygodnie jest masonerii, aby Chrystus nie wychodził z grobu, gdyż szatan przez nich rządzi. Gdy podzielimy rany Chrystusa na jego lata życia na Ziemi 5480:33=166 – 1+6+6=13 jest to demoniczna numerologia naszego Kosmosu (2 000 000 lat świetlnych) w którym żyje 21 demonicznych cywilizacji sprytniejszych od naszej, które nas od lat demoniczne programują i nami rządzą. Struktura energetyczna Świata chyli się ku Złu. Kielich goryczy zaczyna się przelewać i zapowiedziane jest przez Boga Ojca, oczyszczenie Planety przez poruszenie żywiołów: Ziemi,Wody, Powietrza i Ognia. Przekaz ten Jan Paweł II, oraz Hierarchowie otrzymali już w latach 90-tych, jest pilnie tłumiony przez Masonerię watykańską i Hierarchów Kościelnych. Jak widzimy zaczynają się uaktywniać żywioły Ziemi.Wejdźmy w Internet i sprawdźmy jaka jest temperatura powierzchni Słońca. Okazuje się że jest taka sama jak ilość Ran Chrystusa. Czy nie zastanawia nas fakt, że Bóg Stwórca przewidział oczyszczanie Ziemi przez Rany Chrystusa i zakodował je w temperaturze Słońca, które jest żywiołem Ognia, który spada na Ziemię, czy
nie zapowiedział tego w Ewangelii Jan Chrzciciel w słowach: – “Idzie Ten, który będzie was chrzcił Ogniem” Kulminacyjnym punktem opętania jest wyświęcenie antychrysta.Zastanówmy się dokąd zmierzają nasze dusze, prowadzone przez opętane duchowieństwo. Po oczyszczeniu Ziemi przychodzi zapowiedziane Królestwo Boże na Ziemię. A z przepowiedni wynika iż po kataklizmach, zostanie mniej jak połowa ludzkości. Sami zatem,musimy decydować czy wejdziemy do niego przemianą łagodną poprzez oczyszczenie energią Miłosierdzia, czy przez cierpienie i śmierć ciała? Sprawdź sam po której stronie się znajdujesz? Dokąd prowadzi Cię Hierarchia Kościoła z opętanym duchowieństwem.
MAŁY TEST NA DUŻE OPĘTANIE:
01.Czy deklarowałeś swoje poddaństwo czarnej wszetecznicy, śpiewając: “Czarna madonno jak dobrze twym dzieckiem być…“? 
02.Czy przyjmowałeś Ciało Chrystusa na stojąco? 
03.Czy skojarzyłeś to ze słowami Ewangelii: – “…Przed Imieniem Jezusa zginało się będzie każde kolano!” 
04.Czy deklarowałeś swoje poddaństwo antychrystowi, klękając przed nim (audiencje) przed jego posągami, obrazami? 
05.Czy skojarzyłeś słowa szatana do Chrystusa podczas kuszenia: – Uklęknij przede mną i złóż mi hołd, a dam ci wszystkie królestwa na Ziemi? 
06.Czy pieczętowałeś swoje ciało znakiem odwrotności krzyża, podobnie jak papież w Izraelu, siadając na tronie z odwróconym krzyżem? 
07.Czy wiesz dla kogo wytwarzałeś energię modlitwy na różańcu z papieskim krzyżem? 8.
08.Czy wiesz, że Krzyż jest przekaźnikiem energii modlitwy dla Ojca Niebieskiego lub szatana? 
09.Czy pieczętując się znakiem Krzyża, zastanawiałeś się jakie jest Imię Ojca? 
10.Czy byłeś błogosławiony przez kapłanów błogosławieństwem Pana Boga Wszechmogącego? 
11.Czy wiesz że jesteś w Bogu Wszechmogącym, tak jak jest całe stworzenie łącznie z szatanem i jego poplecznikami? 
12.Czy skojarzyłeś słowa Chrystusa do Żydów, gdy powoływali się na boga Jahwe: – …Wy z ojca diabła jesteście? 
13.Czy skojarzyłeś słowa z Apokalipsy: – liczba to bowiem człowieka, a cyfrą jest 666, z nazwą papież=6,Ojciec=6, Święty=6, lub Wielki=6? 
14.Czy skojarzyłeś słowa Chrystusa: – “…Nikogo na Ziemi nie nazywajcie Ojcem, gdyż jednego macie Ojca w Niebie? 
15.Czy jesteś za tym, aby antychrysta wyświęcić na świętego? 
16.Czy wiesz, że z wyświęceniem antychrysta rozpocznie się zapowiedziany Gniew Boży i kataklizmy? 
Czasu zostało niewiele – jeżeli uznasz te materiały za ważne podziel się z innymi (szczególnie otwórz oczy
opętanemu duchowieństwu) i protestuj, aby nie dopuścić do zapowiedzianego Gniewu Bożego – większych kataklizmów.
==================================================================================================
Dziękujemy za przesyłanie dalej…
Kochani Katolicy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Maria Królowa Polski!
Śpiewajmy Madonno Królowo Polski a NIE jakaś czarna madonno! Ona nigdy nie była murzynką!
Madonna Królowa Polski!
 

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Madonno, Królowo Polski, (Madonno, Piękna Królowo),
jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Nasza Królowo,
W ramiona Twoje się skryć!

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Madonno, Królowo Polski, (Madonno, Piękna Królowo),
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Nasza Królowo,
W ramiona Twoje się skryć!

Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:

Madonno, Królowo Polski, jak dobrze Twym dzieckiem być!

O,pozwól nasza Królowo, w ramiona Twoje się skryć!

https://gloria.tv/video/GA7rP8pwdAjw2n4o6VNzaWVUE 

Śpiewa Leonard Kawczyński
Słowa Ksiądz Piotr Natanek
========================================