Informację o tym przekazał rzecznik archidiecezji wrocławskiej, ks. Rafał Kowalski, w specjalnym oświadczeniu.

W Oświadczeniu Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej czytamy:

W związku z informacjami, podanymi do publicznej wiadomości przez p. Zbigniewa Stonogę, a dotyczącymi ks. Adriana Kosendiaka, Kuria Metropolitalna Wrocławska informuje, iż zgodnie z przepisami, obowiązującymi w Kościele, ksiądz ten został odwołany z funkcji wikariusza parafialnego oraz odsunięty od pełnienia jakichkolwiek funkcji duszpasterskich. Została także wszczęta procedura związana z wyjaśnieniem pojawiających się w nagraniu zarzutów.

Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zgorszenia, jakie mogło powstać w związku z czynami zarzucanymi duchownemu. W modlitwie przed Bogiem będziemy prosić o naprawę powstałego zła i zaleczenie ran tych, którzy zostali nim dotknięci.

Mowa o drugim nagraniu Zbigniewa Stonogi, który w poniedziałek wieczorem opublikował na Facebooku fragmenty rozmów, które miał przeprowadzić ks. Kosendiak z nastoletnimi chłopcami. Miał im proponować seks. Zdaniem Stonogi wysyłał im również swoje erotyczne zdjęcia. Wcześniej ksiądz Kosendiak w rozmowie ze Zbigniewem Stonogą publicznie oskarżył o gwałt proboszcza jednej z parafii.

Po tych rewelacjach arcybiskup Józef Kupny zawiesił w wykonywaniu obowiązków proboszcza. Dziś z funkcji wikariusza odwołano ks. Kosendiaka.