HIT ! Satanistyczny banderowiec zbluźnił przeciwko Jezusowi Chrystusowi 
i natychmiast padł trupem !!! 

Opublikowano 13.07.2017